SAMTYKKER TIL OFFENTLIGGJØRING: Siden den første offentliggjøringen i 2016 har omtrent 10 prosent flere leger samtykket til offentliggjøring av verdioverføringer/honorarer de har fått fra legemiddelindustrien, viser fersk oversikt fra legemiddelindustrien. Illustrasjon: Getty Images Foto:

SAMTYKKER TIL OFFENTLIGGJØRING: Siden den første offentliggjøringen i 2016 har omtrent 10 prosent flere leger samtykket til offentliggjøring av verdioverføringer/honorarer de har fått fra legemiddelindustrien, viser fersk oversikt fra legemiddelindustrien. Illustrasjon: Getty Images

Foto:

Tre av fire leger sa ja til å offentliggjøre industri-honorar

Antallet leger som samtykket til offentliggjøring av finansielle overføringer fra legemiddelselskap økte med rundt fire prosent fra 2018 til 2019.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

POSITIV TIL TALLENE: Espen Snipstad, kommunikasjonssjef i Legemiddelindustrien (LMI).
POSITIV TIL TALLENE: Espen Snipstad, kommunikasjonssjef i Legemiddelindustrien (LMI).

Det opplyser Legemiddelindustrien (LMI), som onsdag offentliggjorde de norske legemiddelselskapenes tallmateriale for industrioverføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner.

Oversikten over de enkelte legemiddelselskapenes verdioverføringer til helsepersonell i 2019 kan finnes her. 

Flere gir samtykke
Tallene for 2019 viser at 75,4 prosent av legene som har mottatt honorarer fra legemiddelindustrien har samtykket til at verdioverføringene kan offentliggjøres med fullt navn. Dette er en økning på over fire prosent fra 2018, da 71 prosent samtykket til offentliggjøring.

– Et forbehold til disse tallene er at den europeiske bransjeorganisasjonen for legemiddelselskaper (EFPIA) grunnet koronasituasjonen har åpnet for en utsettelse av innlevering. Ett av selskapene har avventet å innhente samtykke i tråd med unntaket. Vi har derfor valgt å ta det selskapet ut av samtykke-oversikten. Det kan endre tallet noe, men vil neppe gi store utslag, opplyser Espen Snipstad, kommunikasjonssjef i LMI, til Dagens Medisin.

HÅPER PÅ VIDERE SAMARBEID: Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI).
HÅPER PÅ VIDERE SAMARBEID: Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI).

Håper på fortsatt samarbeid
Tidligere denne måneden signerte LMI og Legeforeningen en avtale om at all oversikt over utbetalte honorarer til helsepersonell og helseorganisasjoner fra og med neste år skal offentliggjøres med navn. Kravet om samtykke blir erstattet med prinsippet om «berettiget interesse».

– Vi i industrien setter stor pris på alle legene som har samtykket til offentliggjøringen frem til nå, og som har bidratt til å skape en åpenhetskultur rundt samarbeidet. Vi håper og tror at de som hittil ikke har valgt å samtykke, likevel fortsetter sitt samarbeid med industrien, og erfarer at åpenheten ikke er en ulempe, men snarere en fordel, sier LMI-direktør Karita Bekkemellem i en uttalelse på LMIs nettside.

Startet offentliggjøring i 2016
Frem til 2013 fantes det ikke formelle krav til at den europeiske legemiddelindustrien måtte rapportere og offentliggjøre overføringer til helsepersonell fra industrien. Det året vedtok EFPIA at dette ville bli et krav, og 30. juni 2016 offentliggjorde LMIs medlemsselskaper for første gang alle verdioverføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner.

Siden den første offentliggjøringen i 2016 har omtrent 10 prosent flere leger samtykket til offentliggjøring av verdioverføringer/honorarer de har fått fra legemiddelindustrien. Overføringene til de resterende 25 prosent av legene som ikke har samtykket til offentliggjøring, står oppført uten navn i rapportene fra legemiddelselskapene.

– Tyder på et ønske om transparens
– Hva er deres kommentar til økningen på 10 prosent over de siste fem årene?

– Vi mener denne økningen tyder på at de fleste leger er positive til offentliggjøring. Norge alltid har hatt en høy samtykkeprosent sammenlignet med andre land, og er blant topp fem i Europa, noe som tyder på et ønske om transparens. Flere av selskapene har også gått over til å kun godta samtykke ved industrioverføringer. Det gjør noe med prosenten. Dette er en ønsket utvikling fra mange av aktørene, og vi er veldig fornøyde med at dette blir permanent, sier Snipstad.

Powered by Labrador CMS