BETRYGGENDE: – Det er betryggende å høre at Sykehuset Innlandet nå ikke bedriver utprøvning av nye metoder utenfor godkjente systemer, sier fylkeslege Harald Vallgårda i Innlandet. Foto: Statsforvalteren i Innlandet Foto:

BETRYGGENDE: – Det er betryggende å høre at Sykehuset Innlandet nå ikke bedriver utprøvning av nye metoder utenfor godkjente systemer, sier fylkeslege Harald Vallgårda i Innlandet. Foto: Statsforvalteren i Innlandet

Foto:

– Risikoen er betydelig mindre for at vi vil se slike saker i Innlandet i fremtiden

Fylkeslege Harald Vallgårda ved Statsforvalteren i Innlandet er betrygget etter orienteringen han fikk av Sykehuset Innlandet om nye metoder, meldekultur og informasjon til pasienter.   

Publisert

En ny metode som manglet langtidsdata, ble raskt tatt inn som standardbehandling ved Sykehuset Innlandet (SI) Hamar. 137 pasienter med utposning på hovedpulsåren i buken ble i perioden november 2013 til november 2016 behandlet med implantatet Nellix og metoden EVAS på SI Hamar.

Metoden ble kun prøvd ut totalt 22 ganger ved andre sykehus i Norge, før bruken ble stanset da det ble klart at den virket dårligere enn metoden den skulle erstatte. 

Rundt tre år ut i forløpet viste det seg at implantatet løsnet fra festene i aneurismehalsen og gled ned hos mange av pasientene. Dermed oppsto flere av de mest alvorlige lekkasjene, som kan føre til en livstruende ruptur. 15 dødsfall knyttes til behandlingen med implantatet på SI Hamar.

Som følge av det som har kommet frem i Dagens Medisins dekning av saken, ba Statsforvalteren i Innlandet Sykehuset om en ny orientering om saken.

Fylkeslege Harald Vallgårda forteller at han er betrygget av det han fikk høre i møtet forrige uke.

– Det viktigste var at vi fikk en redegjørelse for hvordan Sykehuset Innlandet håndterer og arbeider med nye metoder og utvikling av nye metoder i dag. Det er nå satt mer i system og skjer i samarbeid med Helse Sør-Øst og gjennom System for nye metoder, sier han til Dagens Medisin.

– Det er betryggende å høre at Sykehuset Innlandet nå ikke bedriver utprøvning av nye metoder utenfor godkjente systemer. Det betyr at risikoen er betydelig mindre for at vi vil se slike saker i fremtiden i Innlandet, fortsetter han.

Bakgrunn: Sykehuset Innlandet beklager implantat-behandling

Snakket om meldekultur

Som Dagens Medisin meldte forrige uke, ble ingen av dødsfallene knyttet til behandlingen med implantatet meldt til verken Statsforvalteren i Innlandet, Legemiddelverket eller i sykehusets interne avvikssystem.

En orientering om bruk av Nellix/EVAS som ble sendt fra SI Hamar til det som da het Fylkemannen i Hedmark i januar 2018, inneholdt ikke informasjon om at tre pasienter på det tidspunktet var døde. På bakgrunn av den informasjonen som ble sendt over, ble det ikke opprettet tilsynssak i 2018.

– I etterpåklokskapens lys ser vi at det er en del informasjon vi ikke fikk, som gjorde at vi ikke forsto omfanget av saken, sier fylkeslege Vallgårda.

– Det med meldekultur, at avvik skal meldes både internt, til statsforvalteren, eventuelt Helsetilsynet og til politiet, var et tema under møtet. Dette er et kulturspørsmål som det jobbes med i Sykehuset Innlandet, fortsetter han. 

Aktuelt:Meldte ikke fra om dødsfall knyttet til implantatbruk: – En svært beklagelig svikt i rutiner

– Viktigst at det blir sikrere for pasientene

Fylkeslegen opplyser at det ikke er noen planer om videre oppfølging av denne saken.

– Dette ble ikke en tilsynssak, og det viktigste nå er at det blir sikrere for pasientene når man i fremtiden tar i bruk nye metoder.

– Men vi ser alle avvik og meldinger som kommer inn til oss, i lys av denne historikken.

Sykehuset Innlandet har etter omtale av saken i media, sagt at de sender brev med informasjon til pasienter og pårørende om saken og om deres rettigheter. Dette er positivt, mener fylkeslegen.

– I møtet understreket vi viktigheten av god informasjon til pasienter når man jobber med nye metoder.     

Les mer: Fikk beskjed om å endre implantat-praksis – sykehuset fortsatte behandlingen med Nellix

Powered by Labrador CMS