KONSEKVENSER: Dommer Knut H. Kallerud støtter haken på hånden imens advokat Stein-Erik Dahl fra Regjerningsadvokaten (med ryggen til i sort kappe) svarer på eventuelle følger for andre yrkesgrupper enn fastleger, dersom Staten får støtte i sitt syn på saken. Legeforeningens advokat Cecilie Hallan til venstre i bildet. 

Foto: Julie Kalveland

– Må alle yrkesgrupper finne seg i evaluering?

Følger for andre yrkesgrupper var blant temaene den siste dagen i retten om saken om nettstedet Legelisten.  

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

HØYESTERETT, OSLO (Dagens Medisin): Hva slags omtale på nett må fastleger tåle? Det er et av spørsmålene i saken mellom Staten og Legeforeningen som har pågått i Høyesterett denne uken.

Tirsdag gikk i hovedsak med til at Legeforeningen fikk fremme sitt syn, før advokat Stein-Erik Dahl hos Regjeringsadvokaten startet på sitt forsvar. Onsdag fortsatte Dahl sitt innlegg i saken.

Spørsmålet er imidlertid ikke bare hva fastlegene bør tåle, men også om beslutningen i denne saken kan få følger for andre grupper.

Legeforeningen har både pekt på at fastleger har en «portvokterrolle» for helsetjenesten og samtidig at saken kan få følger for andre yrkesgrupper, som ansatte i kommuner eller lærere.

Ikke det samme for dommere og lærere

Statens advokat ble spurt ut av dommer Knut H. Kallerud om eventuelle følger for eksempel for håndverkere, reiselivet og dommere.

– Er det mulig å si generelt hva rettstilstanden i Norge på dette området blir, hvis Statens syn får medhold? Er det slik at alle yrkesgrupper, gitt at det er noenlunde fornuftige retningslinjer, må finne seg i denne typen evaluering? Spurte Kallerud.

– Dommere er jo et eksempel på noen som må tørre å stå for sine beslutninger. Man må vurdere hvert tilfelle konkret, og det må jo være en interesse på begge sider. Det vil kunne slå ulikt ut for ulike yrkesgrupper, svarte Dahl.

Staten har lagt stor vekt på informasjonsverdien ved nettstedet for pasientene.

– Ikke spesielt bekymret for dommere

Dahl viste også til at pasienter kan velge sin lege.

– Informasjon har følger for valget. Informasjon om dommere vil jo ikke være nyttig på samme måte, for det er ikke noe man påvirker selv. Det samme tenker jeg om lærere. Lærer på barneskolen er jo ikke et valg som du i utgangspunktet kan påvirke. Samtidig vil interesseavveiningen se helt annerledes ut.

– Nå var ikke akkurat bekymringen knyttet spesielt til dommere, kommenterte dommer Kallerud, til latter fra salen.

Dommeren ba om svar på om det er slik at lærere og politifolk er eksempler på grupper som vil «falle utenfor».

– Det er vanskelig å si noe konkret om det, svarte Dahl.

Dom i saken er ventet å foreligge før jul.

Powered by Labrador CMS