KLAR BESKJED: – Til klinikerne er beskjeden: Fortsett som før, sier UiO-professor og overlege Lars Gullestad ved OUS Rikshospitalet. Foto: Lisbeth Nilsen
KLAR BESKJED: – Til klinikerne er beskjeden: Fortsett som før, sier UiO-professor og overlege Lars Gullestad ved OUS Rikshospitalet. Foto: Lisbeth Nilsen

Hjertesvikt-syke hadde ingen effekt av nyere blodfortynnende

Pasienter med kronisk hjertesvikt har undersøkt om antallet hjerteinfarkt og hjerneslag ble redusert ved behandling med rivaroxaban. – Viktig å få avklart, sier norsk lege.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

ESC/MÜNCHEN (Dagens Medisin): – Til tross for stor fremgang i behandlingen av hjertesviktpasienter, er det fortsatt en høy andel som får forverring, som blir innlagt på sykehus eller som dør av sykdommen, sa førsteforfatter Faiez Zannad da han la frem resultatene fra Commander-HF-studien på pressekonferansen på den europeiske hjertekongressen (ESC) mandag.
 
Zannad og medforfattere hadde som hypotese at rivaroxaban ville bidra til å redusere risikoen for  hjerteinfarkt og hjerneslag hos hjertesviktpasientene. Men studien konkluderer med at rivaroxaban hadde samme effekt som placebo.
 
Godt behandlet
Rivaroxaban (Xarelto) er en såkalt  faktor Xa-hemmer, og er en av de såkalt nyere antikoagulantene (blodfortynnende legemidlene).  Hjertesviktpasientene i studien var ifølge Zannad svært godt medikamentelt behandlet.
Pasientene ble randomisert til 2,5 mg rivaroxaban to ganger daglig eller placebo i tillegg til standard behandling etter en forverring av hjertesvikten.
Primærendepunktet var et sammensatt mål på død av alle årsaker, hjerteinfarkt eller hjerneslag.
Ikke signifikant forskjell
Over median oppfølgingstid på drøyt 21 måneder, nådde 25 prosent i rivaroxaban-gruppen og 26,2 prosent i placebo-gruppen primærendepunkt. Det var heller ingen signifikant forskjell i totaldødelighet, henholdvis en andel på 21,8 prosent og 22, 1 prosent.
 
«Klinisk viktig avklaring»
– Dette er en klinisk viktig studie som avklarer hva som er den beste behandlingen. Spørsmålet som lå bak forskningen, om det er grunnlag for å gi nyere antikoagulanter til hjertesviktpasienter med normal sinusrytme, det vil si de som ikke har atrieflimmer, har vi nå fått svaret på. Til klinikerne er beskjeden: Fortsett som før, sier UiO-professor og overlege Lars Gullestad ved OUS Rikshospitalet til Dagens Medisin.
Han viser til at dagens retningslinjer anbefaler aspirin (ASA).
– Studien viser at det ikke er noen grunn til å gi rivaroxaban og trolig ingen andre nyere antikoagulanter – NOAK – til hjertesviktpasienter med normal sinusrytme. ASA inngår i dagens standardbehandling, selv om dokumentasjon for dette heller ikke er så sterk, kommenterer Gullestad, som sier han ikke var så overrasket over resultatene.
Han understreker at hjertesviktpasienter som har atrieflimmer skal ha NOAK.
 
Studien er dobbeltblindet, randomisert og placebokontrollet og inkluderer 5022 pasienter med kronisk hjertesvikt og venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (LVF) på 40 prosent eller lavere, med kardiovaskulær sykdom, forhøyet BNP og som ikke hadde atrieflimmer.
 
Det var ingen signifikant forskjell i alvorlig blødning mellom de to gruppene.
Studien er finansiert av Janssen Research and Development.
 
Interessekonflikter: Lars Gullestad oppgir at han ikke har noen interessekonflikter i denne sammenhengen.

Powered by Labrador CMS