Overlater prisavgjørelsen til departementet

Det blir likevel ikke direktørene for de regionale helseforetakene som avgjør saken om hemmelige legemiddelpriser.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Dette er saken:

* I mars i år varslet HINAS, i et brev sendt alle helseforetak, at legemiddelpriser inngitt i offentlige anbud ikke lenger skal være offentlige.* Kravet om hemmelighold vakte sterke reaksjoner både internt i LIS, i apotekmiljøet, blant sykehusleger, i deler av legemiddelindustrien, jurister og politikere.  * En arbeidsgruppe ble satt ned for å utrede praksisendringen nærmere. Flertallet i arbeidsgruppen konkluderte med at enhetspriser er å anse som forretningshemmeligheter og må unntas offentlighet. Bare Torfinn Aanes, tidlige leder i LIS, var uenig – og mener åpenhet bør være hovedregelen.* Arbeidsgruppens sammensetning ble kritisert for å være ensidig.* Dagens Medisin avdekket at apotekene fortsatt klistrer prislappen på H-resepter. LMIs Karita Bekkemellem stemplet apotekenes praksis som ulovlig, men apotekbransjen viste til regelverket som pålegger dem å påføre pris. HOD var uenig i tolkningen, men apotekene har foreløpig ingen planer om å endre praksis.* I september ble det første LIS-seminaret avholdt der prisene for første gang ikke er offentlig kjent. * Praksisen med ikke-offentlige enhetspriser var ute på høring i fjor høst. Et stort flertall av høringsinstansene advarer mot praksisen. LMI er de eneste som foreslår ytterligere hemmelighold.* Saken skulle avgjøres av de fire RHF-direktørene i januar, men ble utsatt. Nå er det klart at HOD skal avgjøre den prinsipielle saken samtidig med at de behandler Dagens Medisins innsynsbegjæring på kreftanbudet.

DM ARENA (Diakonhjemmet, Oslo): Det kom frem på et fagseminar i regi av Dagens Medisin torsdag. Etter planen skulle de fire RHF-direktørene avgjøre saken om hvorvidt enhetspriser i anbud skal offentliggjøres eller ikke på et møte denne måneden. Saken ble utsatt, men nå varsler Lars Vorland, lederen for RHF-direktørene, at de overlater avgjørelsen til Helse- og omsorgsdepartementet.

Les også: – Hemmelighold må henlegges og glemmes

Bakgrunnen er at Dagens Medisin har bedt om innsyn i prisene på fjorårets kreftanbud. Sykehusinnkjøp avslo innsynskravet, og valgte å opprettholde innsynsnekt da Dagens Medisin klaget. Saken er nå videresendt HOD for klagebehandling, og Vorland vil avvente avgjørelsen som fattes der.

– Vi venter til HOD har behandlet klagen, og gjør ikke noe i mellomtiden. Dersom HOD sier nei til hemmelighold vil vi ta det til etterretning, sier Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord.

Høie: Generell praksis opp til RHF-ene
Overfor Dagens Medisin understreker Bent Høie at RHF-direktørene fortsatt står fritt til å avgjøre dette selv.

– Det er ikke slik at denne ene saken nødvendigvis vil skape presedens. Helseforetakene har et selvstendig ansvar for å selv å vurdere de mer overordnede prinsipielle spørsmålene. Jeg kommer ikke til å pålegge helseforetakene åpenhet utover det som er regulert i lover og regler. Helseforetakene må selv bestemme sin innkjøpspolitikk og hva som er fornuftig ut fra hensynet om å oppnå gode priser, sier helseministeren.

Han sier at det arbeides med ankesaken i departementet, men kan ikke svare på når svaret foreligger.

Viser til jussen
Hittil har hemmelige anbudspriser blitt praktisert i tre anbud i regi av den statlige innkjøperen, blant annet på MS-møte i forrige uke da industri og pressen måtte forlate rommet da prisene ble presentert.

– Vi ønsker prinsipielt åpenhet, men akkurat her er vi låst av jussen, det er våre jurister entydige på, sier Lars Vorland. 

Enn så lenge er det rutinen om ikke-offentlighet som gjelder, slik Helseforetakenes Innkjøpsservice varslet om i et kontroversielt brev fra mars i fjor. I brevet ble helsepersonell truet med sanksjoner dersom de brøt taushetsplikten ved å røpe priser på legemidler.

Avblåser straff
Brevet vakte voldsomme reaksjoner, blant annet fra Legeforeningen. Da høringsnotatet ble sendt ut noen måneder senere var truslene om sanksjoner fjernet. Da sanksjoner mot leger ble tema i debatten torsdag, klargjorde Vorland at det ikke kommer til å skje.  

– Det er klart at det ikke blir noen tjenestemessige konsekvenser. Det holder ikke vann per nå, det gjør det ikke, sier han.

Powered by Labrador CMS