TIL RETTEN: – Når LIS velger å ikke følge KOFA, er den eneste muligheten MSD har for å sikre at LIS 2207 ikke gjennomføres på en måte som er i strid med anskaffelsesreglene, å be om en midlertidig forføyning slik at en domstol kan ta stilling til om reglene er brutt, sier MSD Norge-sjef Muhammed Ali. Arkivfoto: Lars Brock Nilsen

Foto:

MSD tar RHF-ene til retten – ber om midlertidig forføyning

Legemiddelselskapet mener dette er eneste måte for å sikre at årets onkologianbud ikke gjennomføres på en måte som er i strid med anskaffelsesreglene. – Men vi er fortsatt åpne for dialog med LIS, sier MSD Norge-sjef Muhammed Ali.

Publisert Sist oppdatert

Dette er saken:

Legemiddelindustrien (LMI) og NHO anklaget i mars Sykehusinnkjøp HF og samarbeidspartnere for at å ha offentliggjort hemmelige legemiddelpriser flere ganger. Sykehusinnkjøp la seg den gangen flate og beklaget hendelsene.Legemiddelselskapet MSD klaget i etterkant Sykehusinnkjøp HF inn for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) etter at enhetspris for MSDs legemiddel pembrolizumab (Keytruda) ble offentlig kjent.KOFA konkluderte den 22. september med at «Sykehusinnkjøp HF har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å gjennomføre en konkurranse i strid med prinsippet om likebehandling og konkurranse i lov om offentlige anskaffelser § 4. Bruddet medfører avlysningsplikt.»11. oktober offentliggjorde Sykehusinnkjøps direktør Bente Hayes og Helse Vest RHF-direktør Inger Cathrine Bryne at de går mot KOFAs avgjørelse og tildeler onkologianbudet.Få dager etter offentliggjorde MSD at de går til rettslige skritt og begjærer midlertidig forføyning for å stoppe Sykehusinnkjøps avgjørelse om å tildele anbudet.

MSD ber om midlertidig forføyning for å forhindre at Sykehusinnkjøp får fullført tildelingen av årets onkologianbud. Det ble klart etter at selskapet selv meldte om nyheten i en e-post til Dagens Medisin torsdag ettermiddag. Ifølge MSD ble både Sykehusinnkjøp og de fire regionale helseforetakene varslet om de rettslige skrittene onsdag 12. oktober.

Bente Hayes, administrerende direktør i Sykehusinnkjøp, skriver følgende i en kommentar:

– Sykehusinnkjøp HF registrer at MSD har varslet at de går til midlertidig forføyning. Vi avventer videre behandling, skriver hun. 

Setter Sykehusinnkjøps avgjørelse på pause

En midlertidig forføyning er et begrep i sivilprosessen. Det betegner en midlertidig rettsavgjørelse som innebærer at den fysiske eller juridiske personen som avgjørelsen retter seg mot, er forpliktet til å unnlate, gjøre eller tåle noe i påvente av en mer omfattende rettssak om temaet. I dette eksempelet vil det være tildelingen av onkologianbudet.

– Det er viktig å sikre norske pasienter tilgang til rimelige legemidler. Det er hele formålet med anskaffelsesreglene. Derfor er det viktig at disse reglene følges, skriver Muhammed Ali, administrerende direktør i MSD Norge, i en e-post til Dagens Medisin.

Han påpeker at KOFA etter en grundig vurdering kom frem til at Sykehusinnkjøp har delt taushetsbelagt informasjon som kan ha påvirket utfallet i LIS 2207 Onkologi (årets onkologianbud red.anm.).

– KOFA har konkludert med at dette utgjør et brudd på lov om offentlige anskaffelser § 4, og at bruddet gir en plikt til å avlyse konkurransen, uttaler Ali.

– Den eneste muligheten

Avgjørelser fra Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) er ikke rettslig bindende, men MSD-sjefen mener de fleste anskaffere velger å følge KOFAs avgjørelser.

– Når LIS velger å ikke følge KOFA, er den eneste muligheten MSD har for å sikre at LIS 2207 ikke gjennomføres på en måte som er i strid med anskaffelsesreglene, å be om en midlertidig forføyning slik at en domstol kan ta stilling til om reglene er brutt, sier Ali.

Han sier videre at den midlertidige forføyningen vil forsinke signering av kontrakter i 2207-anbudet, men bare for de sammenligningsgruppene der MSDs produkt pembrolizumab (Keytruda) inngår. Videre peker Ali på at det MSD ber om i den midlertidige forføyningen, er det samme som Sykehusinnkjøp gjorde for syv av de opprinnelige sammenligningsgruppene i LIS 2207-anbudene etter at de sensitive prisene ble delt.

– Det var nemlig å utsette konkurransen med ett år frem til 1. oktober neste år. En forføyning sikrer dermed både likebehandling og at anskaffelsesreglene respekteres, sier han, og avslutter:

– Som praktiserende lege er pasientsikkerhet min første prioritet. Nåværende anbudsoppsett gir pasienter tilgang til legemidler med tilsvarende effekt, og til nye legemidler der det ikke finnes alternativer» sier Muhammed Ali i MSD.

Powered by Labrador CMS