STØTTER KOFA-AVGJØRELSE: – Når det eneste kriteriet som avgjør anbudsresultatene, lekkes, blir det utfordrende. LMI mener at hvis man også hadde hatt andre kriterier enn bare pris i anbudet, kunne man også ha unngått denne saken, sier LMI-styreleder Veronika Barrabes, som understreker at LMI støtter KOFA. Arkivfoto: Julie Kalveland

Foto:

LMI: Kunne kommet til enighet om prislekkasjene tidligere

Legemiddelindustriens (LMIs) interesseorganisasjon mener håndteringen av prislekkasjen til Sykehusinnkjøp kunne ha blitt håndtert bedre dersom LMIs ønske om tidligere dialog var blitt møtt.

Publisert

– LMI skulle veldig gjerne ønske at denne saken hadde vært håndtert mer seriøst mellom partene før den fikk medieoppmerksomhet, sier Veronika Barrabes, styreleder i LMI og daglig leder i Novartis Norge.

Les tilsvar fra Sykkehusinnkjøp her. 

Klagde på gjennomføring av anbud

I september ble det kjent at Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) konkluderte i favør av legemiddelselskapet MSD i en klage fra sistnenvte mot Sykehusinnkjøp. Klagen ble sendt inn fordi Sykehusinnkjøp valgte å gjennomføre et anbud på kreftlegemidler, til tross for at det tidligere hadde blitt lekket hemmelige enhetspriser på flere av legemidlene involvert i anbudet, blant annet MSDs pembroluzimab (Keytruda).

KOFA anbefaler nå at anbudet burde ugyldiggjøres. Dersom Sykehusinnkjøp velger å følge KOFAs anbefaling, vil det kunne få store konsekvenser. Både Sykehusinnkjøp og MSD har uttalt seg om saken, og onkolog og leder for Norsk onkologisk forening, Daniel Heinrich, har anklaget begge parter for å ikke å ha gjort nok for å løse denne saken tidligere.

Reagerer på manglende dialog

LMI har som interesseorganisasjon for norske legemiddelselskap vært involvert i saken helt siden prislekkasjene ble offentlig kjent i mars i fjor. Allerede da gikk de sterkt ut mot Sykehusinnkjøp.

– En ting er at de i Dagens Medisin legger seg flate, men dette gir i seg selv ingen verdi. Det vi som bransje trenger, er en tydelig redegjørelse som viser oss hva de faktisk skal gjøre for å unngå at dette skjer igjen, sa daværende administrerende direktør, Karita Bekkemellem, til Dagens Medisin i april i år. 

Veronika Barrabes, styreleder i LMI og daglig leder i Novartis Norge, skriver i en epost til Dagens Medisin at ingen av selskapene ønsket denne situasjonen. Ifølge Barrabes tok LMI kort tid etter lekkasjene kontakt med styret i Sykehusinnkjøp, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Næringsdepartementet.

– LMI mener at vi kunne ha kommet til enighet om en bedre løsning angående prislekkasjene og onkologianbudet, hvis vi hadde hatt den dialogen vi søkte og ønsket allerede i mars tidligere i år. Det er samtidig viktig for oss å presisere at dette er legemidler som er godkjent av Beslutningsforum og kan gis til pasienter, skriver Barrabes.

– Fikk aldri svar

Ifølge LMIs styreleder gjorde LMI Sykehusinnkjøp oppmerksomme på prislekkasjene tidlig, og ba om redegjørelse for hvordan de ønsket å løse problemet. De ba også om et møte for å diskutere nevnte løsninger.

– Det er viktig at Sykehusinnkjøp forsikrer industrien på at de iverksetter tiltak på at slike lekkasjer ikke kan skje igjen. Det har vi, tross flere henvendelser, aldri fått. Vi fikk faktisk aldri noe svar fra dem i det hele tatt, tross to henvendelser om temaet. Vi har fortsatt ikke fått svar, understreker Barrabes.

Uenighet om «faglig likeverdige»

LMIs styreleder mener det er viktig å presisere at legemidlene det er snakk om er godkjente av Beslutningsforum, så norske pasienter kan fortsatt få nytte av dem i den offentlige helsetjenesten, uavhengig av en eventuell anbudsutsettelse. Barrabes påpeker at legemidlene har blitt klassifisert som «faglig likeverdige» for å kunne delta i anbudet.

— Spesialistgruppen har en viktig rolle i å vurdere innføringen av nye legemidler og hvordan disse skal anskaffes. Hvis det er et tilfelle, som onkologen viser til i Dagens Medisin-artikkelen, at det finnes legemidler som er bedre enn andre av de som ligger fast i anbudet, så burde de ikke har blitt vurdert som «faglig likeverdige, skriver hun.

I det aktuelle anbudet var pris det eneste kriteriet. Ettersom legemidlene anses som «faglig likeverdige», vil tilbyderen med lavest pris vinne.

– Når da det eneste kriteriet som avgjør anbudsresultatene lekkes, blir det utfordrende. LMI mener at hvis man også hadde hatt andre kriterier enn bare pris i anbudet, så kunne man også unngått denne saken.

Barrabes skriver avslutningsvis at LMI stiller seg bak KOFA.

– KOFA er et statlig uavhengig organ, som har fått i oppdrag å påpeke brudd på anskaffelsesregelverket. De består av advokater, dommere og professorer. Vi stiller oss bak den kompetansen. LMI tar ikke stilling til om anbudet burde gjennomføres, men tar opp saken på et overordnet nivå, skriver hun. 

Rettelse: Dagens Medisin skrev først i denne saken at LMI støtter at anbudet ugyldiggjøres. Dette er feil. LMIs uttalte at de stilte seg bak KOFA. Dette er nå rettet. 

Powered by Labrador CMS