MER INFORMASJON: St. Olavs hospital blir bedt om å redegjøre for hvilke undersøkelser og tiltak som ble gjennomført etter at sykehuset i 2018 ble kjent med hendelsen, og om å dokumentere hvilke juridiske råd de innhentet i saken. Foto: Julie Kalveland

MER INFORMASJON: St. Olavs hospital blir bedt om å redegjøre for hvilke undersøkelser og tiltak som ble gjennomført etter at sykehuset i 2018 ble kjent med hendelsen, og om å dokumentere hvilke juridiske råd de innhentet i saken.

Foto: Julie Kalveland

Helsetilsynet varsler tilsyn ved St. Olavs hospital

Helsetilsynet vil gjennomføre tilsyn ved St. Olavs hospital i saken der et embryo ble satt inn i feil kvinne.

Publisert

Aftenposten har avdekket at en forveksling skjedde på slutten av 90-tallet under assistert befruktning ved St. Olavs hospital. Saken ikke ble ikke meldt til tilsynsmyndighetene da den ble oppdaget i 2018.

Statens helsetilsyn har tidligere bedt om en redegjørelse fra sykehuset om saken, og de har nå gjennomgått redegjørelsen og referater fra møter om saken i Klinisk etikkomité på sykehuset.

Resultatet er at de nå varsler både et tilsynsbesøk hos St. Olavs hospital, samt at de ønsker å innhente mer informasjon og dokumentasjon, skriver avisen.

Må dokumentere rutiner

Sykehuset blir nå bedt om å redegjøre for hvilke undersøkelser og tiltak som ble gjennomført etter at sykehuset i 2018 ble kjent med hendelsen, og om å dokumentere hvilke juridiske råd de innhentet i saken. Sykehuset må også dokumentere de nåværende rutinene sykehuset har for identitetskontroll av kvinner og par i forbindelse med assistert befruktning. Sykehuset får to ukers frist på seg til å sende dokumentasjonen.

I sykehusets redegjørelse påpeket det at ombyttingen av embryoet ligger langt tilbake i tid, og at prosedyrer for identitetssikring og merking av prøveglass, skåler og «frysestrå» er vesentlig endret siden da.

Risikoen for forbytting av kjønnsceller vurderes i dag som svært lav, ifølge sykehuset.

Powered by Labrador CMS