Nye helsebygg for 73 milliarder på 10 år

For en prislapp på mellom 73 og 85 milliarder kroner har det i perioden 2001-2011 kommet til mer enn to millioner nye kvadratmetere med helsebygg her i landet. Arealet tilsvarer 300 fotballbaner.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

- Vi har ikke blitt sykere, men blir stadig eldre. Dette gir et større behov for sykehjem og aldersboliger. Jeg tror økningen av nye helsebygninger skyldes at vi ser starten på eldrebølgen, sier seniorforsker Bjørn Heine Strand i Folkehelseinstituttet.
Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Helse-Norge har fått cirka 2,1 millioner kvadratmetere med nye helsebygg siden 2001.
Med helsebygg menes alt fra sykehus til sykehjem, alders- og behandlingsboliger - og ulike typer klinikker. I denne tiårsperioden ble det også ført opp kontorbygg på cirka fire millioner kvm.
Mest til eldre
Tiårsstatistikken fra SSB viser at kategorien sykehjem er størst, med 710.000 nye kvm, mens gruppen «bo- og behandlingsinstitusjoner» fikk 462.501 nye kvadratmetere i perioden. Dette utgjør nesten 1,2 millioner nye kvadratmetere totalt. Hordaland fikk mest til sykehjem og bo- og behandlingsinstitusjoner - med 164.00 kvm. Oslo fikk vel 70.000, Akershus 90.000 og Nordland 95.000 nye kvadratmetere. Møre og Romsdal fikk et tilskudd på i underkant 80.000 kvm.
Om størrelsen på hvert sykehjem og bo- og behandlingsinstitusjon anslås til om lag 10.000 kvm, har 120 nye slike institusjoner blitt bygd de siste elleve årene.
- Det er vanskelig å si om sykehjemsveksten fortsetter. Befolkningen blir stadig eldre og flere vil ha slikt boligbehov, men kanskje er morgendagens eldre friskere slik at flere eldre klarer seg selv, reflekterer Strand, som forsker på aldring og aldringsrelaterte sykdommer.
Sykehus og legekontorer
Statistikken forteller ikke hvor mange helseinstitusjoner som er lagt ned, men andre SSB-tall viser at 1068 nye helsebygg ble ferdigstilt fra 2001 til 2012. I sykehuskategorien ble det bygd 637.592 kvm.
Akershus universitetssykehus (Ahus) trekker opp med rundt 130.000 kvm, og i Trondheim ble St. Olavs Hospital fornyet med rundt 200.000 kvm over flere byggetrinn.
Fra 2000 til 2011 kom det til 64.000 kvm for allmennlegepraksis og private klinikker som fikser syn og bryster.
Ifølge SSB økte bygningsmassen for sistnevnte gruppe med 60 prosent fra 2003 til 2009, fra 49 til 120 i dag. Fordi mange leier lokale i vanlige næringsbygg, kommer eksakt antall klinikker ikke frem i statistikken. Et søk på gule sider gir 133 treff og plasser 31 klinikker i Oslo.
Kolossale investeringer
De nye helsebyggene som er bygget i Helse-Norge de siste ti årene, har kostet anslagsvis 73 og 85 milliarder kroner, ifølge beregninger fra Cowi, landets største rådgivende ingeniørfirma innen helsebygg.
Beregningene er ikke enkle ettersom investeringene ligger forskjellige steder. Mens de regionale helseforetakene er ansvarlige for sykehusene, har enkeltkommunene ansvaret for sykehjem, aldersboliger og lignende.
- Totale prosjektkostnader for utbygging av sykehus i Norge i dag ligger på mellom 60.000 og 70.000 kroner per kvadratmeter, avhengig av andel av kliniske arealer. Andelen av medisinteknisk utstyr varierer på de ulike sykehusutbyggingene, men utgjør ofte ti-femten prosent av de totale kostnadene. Dette innebærer at totale utbyggingskostnader, ut fra dagens prisnivå, varierer fra 52.000 til 63.0000 kroner per kvm, avhengig av andelen av kliniske arealer, sier Alvin Wehn, koordinator for helsebygg hos Cowi.
Stort etterslep
St. Olavs Hospital har en totalkostnad på rundt 12,5 milliarder kroner. - Utbyggingen hadde byggestart i 2003 og et «gjennomsnittlig prisnivå» på om lag 60.000 kroner per kvadratmeter.
Nye Ahus, som er noe mindre, har en totalkostnad på vel åtte milliarder kroner. Totalkostnaden for de to prosjektene kommer på 60.000-70.000 kroner per kvm og inkluderer medisinsk utstyr ved ferdigstillelse.
Ut fra dette koster de 637.000 nye sykehuskvadratmeterne siste tiårsperiode 33-40 milliarder kroner.  - Det har vært et etterslep for sykehus i Norge. En del nye sykehus kom til på 1950- og 60-tallet, men på 1970-, 80- og 90-tallet ble det ikke bygd mye nytt, ifølge Wehn.
Kvadratmeterprisen for nye sykehjem, bo- og behandlingsinstitusjonene, klinikkene og legekontorene samt andre typer helsebygg varierer fra 20.000 og 30.000 kroner per kvadratmeter. Med et totalvolum på 1,2 millioner kvm kan kostnadene siden 2001 anslås til 40-45 milliarder kroner. Medregnet sykehusprosjektene og kommunale investeringer i sykehjem og andre typer helsebygg, kommer totalinvesteringene opp i 73-85 milliarder kroner.
- Jeg kjenner ikke de totale investeringene i perioden 2000-2011, men anslaget er korrekt såfremt de angitte arealene for sykehus og andre helsebygg er riktig, mener Wehn.
Dagens Medisin 07/2013

Powered by Labrador CMS