JULEFRED: Er det noe vi vet så er slutten av året en ekstra krevende periode hvor usikkerheten om framtiden tærer på fagmiljøene, skriver Virkes Per Gunnar Dahl.
JULEFRED: Er det noe vi vet så er slutten av året en ekstra krevende periode hvor usikkerheten om framtiden tærer på fagmiljøene, skriver Virkes Per Gunnar Dahl.

Julegaven vi ikke ønsker oss

Offentliggjøringen fra Helse Sør-Øst bør ta hensyn til at leverandørene innen TSB har ansvar for en sårbar gruppe pasienter.

Publisert

HELSE SØR-ØST HAR LENGE  jobbet med en større anbudskonkurranse for kjøp av tverrfaglig spesialisert rusbehandling- TSB. Mange kvalifiserte leverandører har vente lenge på at detaljene skal offentliggjøres etter at deres avtaler ble sagt opp. For mange har det nå gått flere nervepirrende måneder siden første signal om at det skulle komme en utlysning i Doffin. Helse Sør-Øst valgte, av uviss grunn, å gå til en utsettelse tidligere i høst. Nå venter mange i spenning på når offentliggjøringen skal komme i november. Er det noe vi vet så er slutten av året en ekstra krevende periode hvor usikkerheten om framtiden tærer på fagmiljøene. 

Virke ideell og frivillighet, er landets største arbeidsgiverorganisasjon for private ideelle aktører, mener offentliggjøringen fra Helse Sør-Øst bør ta hensyn til at leverandørene innen TSB har ansvar for en sårbar gruppe pasienter. I julemåneden er tilbudene deres viktigere enn noen gang. Ikke alle pasienter har et hjem eller familie å tilbringe julen med. De trenger mer enn noen gang at deres behandlingstilbud er åpent. Julemåneden desember er ikke bare viktig for pasientene og pårørende. Det er og en tid da mange ansatte ønsker seg fri til å være sammen med sine nære og kjære. For å innfri disse kryssende hensyn til stabil drift, har ikke alle leverandører rom for å sette av store ressurser til en krevende anbudskonkurranse med knappe frister. 

GJENSIDIG RESPEKT. Virke viser til at det er sjeldne konkurranser, og for mange handler en anbudskonkurranse om livsviktige rammevilkår. Gitt at mange leverandører ikke har flust med ressurser og kompetanse til å jobbe inngående med kravspekk og kriterier i jule- og nyttårshelgen, så ber Virke at Helse Sør -Øst forstå det og ikke presser mange små og store private ideelle leverandører til å hastejobbe med anbud gjennom jule- og nyttårshelgen. 

Å bygge langsiktig kvalitet og drifte gode stabile tjenester handler ikke bare om å følge konkurransereglene, det handler om gjensidig respekt for hverandres forventninger. Skal vi ha fortsette å bygge gode og varierte TSB tjenester med mange private og ideelle aktører til det beste for pasientene, så gjøres det best med motivasjon som understøttes og respekteres av en tjenestekjøper som leser og forstår de kryssende utfordringer de mange fagarbeiderne i TSB står i. Så Virke ideell og frivillighet oppfordrer Helse Sør-Øst- ikke gi de en julegave de ikke ønsker seg.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS