OPPSIKTSVEKKENDE: Jeg konstaterer at lederen i Norsk psykiatrisk forening og presidenten i Psykologforeningen mener at psykisk helsetjeneste er så spesiell at LEON-prinsippet i begrenset grad er relevant for disse tjenestene. Det vil jeg si er et oppsiktsvekkende synspunkt, skriver Petter Øgar.

LEON-prinsipp til besvær

Det kan selvsagt spørres om det er verdt å feire et prinsipp som er så langt unna realisering etter 50 års tilstedeværelse. Men det er fortsatt et sentralt gjeldende helsepolitisk prinsipp.

Publisert

I et innlegg 29.5 (Bedre oppgavedeling krever sterk aktiv styring og ledelse), drøfter jeg LEON-prinsippet og hvilke utfordringer det innebærer. Som illustrasjon på noen av disse utfordringene viser jeg til to tidligere innlegg i Dagens medisin 4/2024 fra Norsk psykiatrisk forening og presidenten i Norsk Psykologforening. Torsdag fikk jeg et tilsvar som nødvendiggjør noen korte kommentarer. 

Alle kreftpasienter bør selvfølgelig få den beste behandlingen

LEON-prinsippet feirer 50 års jubileum. Det kan selvsagt spørres om det er verdt å feire et prinsipp som er så langt unna realisering etter 50 års tilstedeværelse. Men det er fortsatt et sentralt gjeldende helsepolitisk prinsipp. For å lykkes synes det åpenbart at det må andre og sterkere virkemidler til enn de som har vært benyttet til nå. Faglig dialog er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Jeg fremsetter ingen spesifikk kritikk mot psykisk helsetjeneste på dette området, slik det hevdes. LEON-prinsippets utfordringer gjelder og er aktuelle i hele helse- og omsorgstjenesten.

Jeg konstaterer at lederen i Norsk psykiatrisk forening og presidenten i Psykologforeningen mener at psykisk helsetjeneste er så spesiell at LEON-prinsippet i begrenset grad er relevant for disse tjenestene. Det vil jeg si er et oppsiktsvekkende synspunkt.

Alle kreftpasienter bør selvfølgelig få den beste behandlingen som er tilgjengelig innenfor de ressursrammene og prioriteringskriteriene som gjelder. Jeg kan ikke se hvordan dette er i motstrid til LEON-prinsippet

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS