For pasienter innen psykisk helse har antall sykepengedager økt med 3,4 prosent og antall tilfeller økt med 6,4 prosent.

Sykepenger for 9,7 millioner dager ble utbetalt i første kvartal

Det var en nedgang på 1,7 prosent i antall sykepengedager i første kvartal. For diagnosegruppen psykisk helse har det vært en økning.

Publisert

I alt ble det utbetalt sykepenger for 9,7 millioner dager i første kvartal i år. Det er en nedgang på 1,7 prosent fra første kvartal i 2023, viser tall fra Nav. Antall sykepengetilfeller er derimot nærmest uendret, på 307.000.

Når det gjelder diagnosegrupper er det kun en gruppe som har økt, nemlig psykisk helse. De andre diagnosegruppene er tilnærmet uendret eller har gått ned, opplyser Nav.

For pasienter innen psykisk helse har antall sykepengedager økt med 3,4 prosent og antall tilfeller økt med 6,4 prosent.

Kvinner står for om lag 60 prosent av sykepengedagene og -tilfellene. Dette er tilnærmet uendret.

Helse- og sosialtjenester er den næringen som står for den største andelen av sykepengedager og -tilfeller, begge på 27 prosent.

Powered by Labrador CMS