JOURNALSYSTEM: Innføring av Helseplattformen ved St. Olavs hospital skapte problemer for pasienter og ansatte. Foto: Julie Kalveland
JOURNALSYSTEM: Innføring av Helseplattformen ved St. Olavs hospital skapte problemer for pasienter og ansatte. Foto: Julie Kalveland

Sintef forsker på Helseplattformen for at vi skal lære av feilene som gjøres

Forskere ved Sintef skal følge implementeringen av Helseplattformen fram til 2025 for å finne ut hva som kan gjøres bedre.

Publisert Sist oppdatert

Med midler fra Forskningsrådet har Sintef i samarbeid med blant annet NTNU nettopp begynt å dybdeintervjue helsepersonell ved St. Olavs hospital om innføringen av Helseplattformen.

Forskerne skal følge innføringen av Helseplattformen helt frem til 2025.

– Vi forsker på implementeringsprosessen. Hvordan jobber man for en så diger implementeringsprosess, sier forskningsleder Line Melby fra Sintef .

Forskerne vil systematisere lærdom fra innføringsprosessen. Målet er å dra nytte av forskningen underveis i implementeringen av Helseplattformen.

På sikt er målet også å kunne overføre lærdom til andre store, dyre og kompliserte IT-prosjekter som skal tas i bruk i Norge.

Forskerne skal finne ut hvordan Helseplattformen jobber sammen med helseforetakene. De skal også se på hvordan et system laget utenfor Norge blir tilpasset.

– Helseplattformen er et amerikansk system, og vi ser på hvordan man klarer å Midt-Norge-fisere det, sier Melby.

Line Melby, forskningsleder i Sintef
Line Melby, forskningsleder i Sintef

Mange historier om Helseplattformen

Prosjektet startet for halvannet år siden.

Nå er forskerne i gang med å snakke med helsepersonell ved St. Olavs. Der har de snakket med fire sykepleiere, i tillegg til blant annet noen innenfor merkantile områder. Totalt har de intervjuet ti personer som jobber med innføringen i kommuner og i helseforetak.

– Det er viktig å få førstehåndskunnskap, for det kan være vanskelig å skjønne hva som faktisk skjer ut fra medieomtalen. Det har vært utrolig mye oppstyr og fakkeltog. Vi prøver å innta en nøytral holdning, sier Melby.

Helseplattformen har stått mer eller mindre kontinuerlig i motvind:

Har intervjuet sykepleiere ved St. Olavs

I dybdeintervjuene i forskningsprosjektet forteller de ansatte om blant annet forventninger til Helseplattformen, opplæring og hvilke forberedelser de har gjort.

Så langt, etter fire sykepleier-intervjuer, kan Melby si at det er stor variasjon i sykepleiernes erfaring. Noen var negative i starten og har blitt mer positive, mens andre har gått motsatt vei.

– Det er ikke at helsepersonell er spesielt vanskelige, men du må få dem om bord og formidle hva som er hensikten med dette. Jeg kan jo ikke si det bombastisk. Det er er mer et spørsmål man kan stille seg, om dette har vært godt nok forankret hos personellet, sier Melby.

Vil kunne peke på hva som kunne vært bedre

Hun regner med at de kan presentere noen funn på e-helsekonferansen i november 2023.

– Er det du som etter hvert kan svare på om det var en tabbe innføre Helseplattformen?

– Vi kan peke på hva som burde ha vært gjort bedre, tenker jeg, sier Melby.

Så langt er forberedelser en stor del av arbeidet med Helseplattformen.

– Målet er å samle alle fortellingene om hvordan det er å jobbe med Helseplattformen, sier Melby. Hun tror det er verdifull kunnskap å hente gjennom metoden de har valgt.

For hvert av helseforetakene er planen å dekke alle yrkesgrupper, med omtrent 25 representanter fra hvert helseforetak.

Til sammen er åtte personer med i forskningsprosjektet. En stipendiat skal jobbe med prosjektet på fulltid, og forskere fra NTNU og Sintef er involvert.

I tillegg er forsker Morten Hertzum ved Roskilde Universitet med i prosjektet.

– Han har sett på innføringen av Helseplattformen i Danmark og har mye kjennskap til den, så det er gull verdt. Han kan lett relatere det som skjer i Norge til det som har skjedd i Danmark, sier Melby, men understreker at dette ikke er en studie som sammenligner innføringen i Norge med den danske.

Vil ta medieomtale med seg inn i forskningen

Det som dukker opp underveis, medieomtale av Helseplattformen, rapporter fra Helsetilsynet og andre hendelser som oppstår rundt Helseplattformen vil forskerne ta med seg i intervjuene.

– Vi plukker opp det som skjer underveis og ber om deres bilde på det, sier Melby.

Helseplattformen og de tre helseforetakene i Midt-Norge er med som partnere i prosjektet. Melby forteller at forskerne har fått innsyn i svært mye informasjon fra Helseplattformen.

De har også snakket med lokale innføringsledere i kommunene. Innføringslederne har ansvar for organisering innføring av Helseplattformen i sin kommune.

Etter planen skal fastlegene ta i bruk Helseplattformen etter hvert, men dette har blitt utsatt. Fastleger er ikke inkludert i undersøkelsen.

Målene med prosjektet:

  • å få kunnskap om samhandlingen mellom helsetjenestene (brukere), implementeringsorganisasjonen (Helseplattformen) og leverandøren (Epic) i utformingen og gjennomføringen av implementeringen.
  • å få kunnskap om helsetjenestenes forberedelser til implementeringen, samt deres erfaringer med tidlig bruk og lokale tilpasninger av journalsystemet.
  • å gi forskningsbaserte tilbakemeldinger underveis i implementeringen.
  • å bidra til begreps- og teoriutvikling innenfor fagfeltet implementeringer av store og komplekse informasjonssystemer i helsevesenet.

Kilde: Sintef



Powered by Labrador CMS