PÅVIRKES: I en ny undersøkelse svarer leger i spesialisering (LIS) at de opplever at innføring av nytt journalsystem ved St. Olavs hospital får konsekvenser for utdanningen deres. – De er heftet med mer tidsbruk på journalføring, forteller foretakstillitsvalgt og LIS Tobias Iveland. Foto: Guro Kulset Merakerås
PÅVIRKES: I en ny undersøkelse svarer leger i spesialisering (LIS) at de opplever at innføring av nytt journalsystem ved St. Olavs hospital får konsekvenser for utdanningen deres. – De er heftet med mer tidsbruk på journalføring, forteller foretakstillitsvalgt og LIS Tobias Iveland. Foto: Guro Kulset Merakerås

Undersøkelse: Syv av ti LIS svarer at innføringen av Helseplattformen går ut over utdanningen

For eksempel får noen leger i spesialisering (LIS) ikke dratt på obligatoriske kurs fordi de bruker mer tid på journalarbeid, forteller tillitsvalgt i Yngre legers forening Tobias Iveland.

Publisert Sist oppdatert

En spørreundersøkelse som er gjennomført blant Legeforeningens medlemmer ved St. Olavs hospital, fire måneder etter at Helseplattformen ble innført ved sykehuset, viser at nesten halvparten av de drøyt 700 legene som svarte, vurderer å gi seg. En av ti leger svarer at de aktivt søker andre jobber.

Rundt 200 av respondentene i undersøkelsen er leger i spesialisering (LIS) ved sykehuset, og har svart på spørsmål om LIS-utdanningen.

Hele syv av ti – 73 prosent – av disse svarer at de opplever at innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital går på bekostning av LIS-utdanningen.

– Fokuset de siste fire månedene har vært å få det beste ut av situasjonen – å sikre pasientbehandlingen. Men vi må ikke glemme behovet for å utdanne nok leger – og utdanne dem godt nok – i tiden fremover også, sier Tobias Iveland, som er foretakstillitsvalgt i Yngre legers forening (Ylf) ved St. Olavs hospital, til Dagens Medisin.

Han forteller at de ikke har kartlagt akkurat hvordan innføring av det nye journalsystemet går ut over LIS-utdanningen.

– Det er nok forskjellig fra fag til fag. Noen opplever å ikke få fordypning eller ikke få dra på obligatoriske kurs, mens andre ikke får vært med på prosedyrer, som operasjoner, fordi de er heftet med mer tidsbruk på journalarbeid, sier Iveland.

Fordyping er en tariffavtalt rettighet til avsatt tid til legens eget behov for fagutvikling i spesialistutdanningen, forklarer Iveland, som selv er lege i spesialisering i onkologi ved kreftklinikken ved St. Olavs.

– I dagens pressede helsevesen er fordypningen viktig for å sikre progresjon i spesialistutdanningen.

Leger i spesialisering ved St. Olavs har fire timer i uken som er satt av til fordypning.

Flere faktorer påvirker utdanningen

I spørreundersøkelsen har LIS 1, LIS 2 og LIS 3 ved sykehuset svart på flere spørsmål om LIS-utdanningen, men disse er ikke direkte knyttet til innføring av Helseplattformen.

Her kommer det blant annet frem at 18 prosent opplever at fordypningen inndras ofte/jevnlig, og at de sjelden får tatt den igjen.

27 prosent svarer at de får tatt ut mindre enn 50 prosent av sine fordypningsdager.

Fire av ti svarer at de har opplevd å ikke få dra på LIS-kurs, med begrunnelse i drift.

Iveland viser til at også andre faktorer enn innføring av Helseplattformen kan påvirke LIS-utdanningen.

– Både rekrutteringsutfordringer og andre forhold gjør at vi har ledige vakter.

Med fravær og mer tid til vakt får man ikke like mye tid til dagtidsarbeid hvor mye av supervisjon, veiledning og fagutvikling foregår, forteller han.

– Det kan være en kombinasjon av Helseplattformen og ting som skjer nasjonalt, som gjør at LIS-utdanningen påvirkes. Yngre legers forening kartlegger nå nasjonale forhold i en medlemsundersøkelse.

– Påvirker pasientbehandlingen på sikt

Det er viktig fortsatt å ha fokus på oppgaven med å utdanne leger i helsetjenesten, understreker han.

– I en krisesituasjon, som det har vært først med covid-pandemien og nå i forbindelse med innføring av Helseplattformen, hvor fokuset på mange områder har vært å ivareta pasientene her og nå, er det også viktig å huske på LIS-utdanningen som påvirker kvalitet i pasientbehandlingen på sikt.

Han viser til at utdanning av helsepersonell er et av de fire oppdragene til helseforetakene.

– Ledelsen på høyt nivå har signalisert at LIS-utdanningen skal skjermes, og at vi skal følge opp på klinikkene for å sikre at det skjer, sier Iveland.

Spørsmålene om LIS-utdanning var ikke med i den første spørreundersøkelsen Legeforeningen gjennomførte blant sine medlemmer etter innføringen av Helseplattformen.

*Oppdatert fredag ettermiddag: Tittelen er justert slik at det er tydelig at det er syv av ti som svarer på spørreundersøkelsen, som opplever at Helseplattformen går ut over deres LIS-utdanning, ikke syv av ti av alle LIS ved St. Olavs hospital.

Powered by Labrador CMS