FRYKTER HELSETAP: Når Helsetilsynet, BCG og KPMG alle peker på mange tusen prøvesvar og innkallinger på avveie, er vi redd det kan føre til helsetap, skriver Kreftforeningen.

Helseplattformen: Vi frykter langsiktige konsekvenser for pasienter og ansatte

Nå må Helse Midt-Norge ta ansvar og raskt gi St. Olavs hospital ressursene som trengs for å rydde opp før pasienter og ansatte blir alvorlig skadet.

Publisert Sist oppdatert

DET ER MED STOR BEKYMRING vi i Kreftforeningen har fulgt med på implementeringen av Helseplattformen på St. Olavs hospital. Etter nesten ett år blir det stadig oppdaget nye feil. Ni av ti leger ved sykehuset i Trondheim sier de mener pasientsikkerheten er truet på grunn av det nye journalsystemet.

Når Helsetilsynet, BCG og KPMG alle peker på mange tusen prøvesvar og innkallinger på avveie, er vi redd det kan føre til helsetap.

Akkurat nå sitter det trøndere som venter på prøvesvar sykehuset ikke har kontroll over. Tusenvis av e-meldinger er sendt feil eller har aldri kommet frem. Vi er redde for at flere nå vil oppleve at kreften blir oppdaget for sent eller at de kommer senere i gang med behandling. Dette er svært alvorlig når vi vet at jo tidligere kreft oppdages, jo bedre blir prognosen og behandlingen blir mer skånsom. Den vanligste pasientskaden blant svulst- og kreftsykdommer i Norsk Pasientskadeerstatning er forsinket diagnostisering og behandling av kreftsykdommer. Når Helsetilsynet, BCG og KPMG alle peker på mange tusen prøvesvar og innkallinger på avveie, er vi redd det kan føre til helsetap.

MANGLER. Ideen om en felles journal mellom sykehus og kommuner har vi i Kreftforeningen vært en pådriver for i over 10 år. Et digitalt system der leger, pasienter og pårørende kan ha tilgang til samme informasjon, et system som skal gjøre hverdagen enklere og overgangen fra sykehuset til oppfølging i kommunen bedre. Det vi nå ser, er det motsatte. Den amerikanske IT-løsningen har en rekke mangler, og de ansatte på St. Olavs hospital sliter seg fullstendig ut. IT-folket gjør alt de kan for å utbedre de tekniske feilene, og helsepersonellet oppdager så mange mangler at de til slutt gir opp å melde videre. Å stå i så mye motvind over tid er krevende, og vi frykter at dette vil få langvarige konsekvenser. Er du sliten, tar du ikke på deg andre oppgaver som undervisning og forskning som også er med på å gjøre helsetjenesten bedre. Dette kommer vil til å merke på lengre sikt.

TAUTREKKING. Det har vært en tautrekking mellom Helse Midt-Norge og St. Olavs hospital. Det regionale helseforetaket eier journalsystemet og sier gang på gang at dette vil gå seg til, men det er de ansatte og alle pasientene på St. Olavs hospital som lider mens de venter på hjelp. Slik kan vi ikke ha det lenger. Nå må Helse Midt-Norge raskest mulig ta det ansvaret vi oppfatter at de ikke har tatt, og gi St. Olavs hospital de ressursene som trengs for å klare å ta vare på pasientene på en forsvarlig måte før det blir alvorlige pasientskader. Vi ber også om at Helse Midt-Norge stopper utrulling til Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal til situasjonen har blitt forsvarlig på St. Olavs. Det vil være dypt uforsvarlig å utsette to nye helseforetak og deres pasienter for den samme risikoen. Det er heller ikke klokt å spre ressursene tynt utover i denne krisesituasjonen.

TA ANSVAR. Til slutt har vi i Kreftforeningen en direkte oppfordring til alle som nå sitter og venter på en innkalling eller et prøvesvar fra St. Olavs hospital: Akkurat nå må du være din egen vaktbikkje! Ta et ekstra ansvar for helsa di og kontakt sykehuset. Ikke sitt og vent for lenge på svar om du har en kreftdiagnose eller om når du får startet behandling! Dere kan også alltid ta kontakt med Kreftforeningens rettshjelp.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS