DYRT: Alle utsettelsene i Helseplattformen har kostet Helse Midt dyrt. Men hvor smertegrensen går kan ikke styrelederen si.
DYRT: Alle utsettelsene i Helseplattformen har kostet Helse Midt dyrt. Men hvor smertegrensen går kan ikke styrelederen si.

Styreleder om Helseplattformen:
– Vi har en smertegrense

Styreleder Odd Inge Mjøen medgir at Helse Midt-Norge RHF har en grense for hvor mye penger innføringen av Helseplattformen kan koste.

Publisert Sist oppdatert

Styret for Helse Midt-Norge vedtok på styremøtet i januar at den omstridte Helseplattformen skal utsettes ved sykehus i Midt-Norge.

Helt siden Helseplattformen ble innført på St. Olavs hospital i november, har det vært en rekke utfordringer med journalsystemet. Helsetilsynet har allerede bedt om en redegjørelse av innføringen ettersom det fremdeles rapporteres om feil.

Helseplattformen-prosjektet har så langt kostet 3,8 milliarder kroner.

Styreleder i Helse Midt-Norge Odd Inge Mjøen sier at det er et samstemt styre som har vedtatt utsettelsen.

FORNØYD: Gode diskusjoner, både når det gjaldt statusen på utrullingen av prosjektet, men også om økonomi og kommunikasjon, er styreleder i Helse Midt, Odd Inge Mjøens karakterisitikk av torsdagens styremøte.
FORNØYD: Gode diskusjoner, både når det gjaldt statusen på utrullingen av prosjektet, men også om økonomi og kommunikasjon, er styreleder i Helse Midt, Odd Inge Mjøens karakterisitikk av torsdagens styremøte.

– Den komprimerte planen ved innføringen av St. Olav ser vi var altfor stram, sier Mjøen.

Først når plattformen fungerer for St. Olavs hospital sin del, skal den rulles ut i de to andre helseforetakene som skal ta den i bruk.

– Det er viktig at vi får nødvendig tid på å rette feil og optimalisere ved St. Olav, så vi ikke drar med oss følgefeil til de to andre helseforetakene som skal inn i systemet. Da må vi ha nok tid, og vi tror at vi trenger tiden frem til medio mai, sier Mjøen.

Utvider innføringsplan

Dette er ikke første gang innføring av Helseplattformen utsettes. Journalsystemet skulle opprinnelig innføres på St. Olavs i fjor vår. Etter at innføringen på sykehuset ble utsatt vedtok styret i Helse Midt-Norge det de kalte en komprimert innføringsplan. Systemet ble innført på St. Olavs hospital i november i fjor, men på grunn av utfordringene som har oppstått, er det nå nødvendig å bruke enda mer tid på å få plattformen til å fungere.

Helse Nord-Trøndelag har ønsket at plattformen ikke rulles ut like før sommerferien, på grunn av ferieavvikling.

Helseplattformen skal også innføres i det nye sykehuset som bygges på Nord-Møre. Der er innføringen utsatt til april 2024 for ikke å komme i veien for åpningen av sykehuset.

Mjøen har tro på at Helseplattformen kan være godt fungerende i mai 2023.

– Ja, jeg ser på de tilbakemeldingene styret fikk fra vår fagdirektør på styremøtet i går at mye begynner å rette seg på St. Olav nå. Det er jeg svært glad for, og styret synes det er oppløftende. Så ser vi at det er noen områder der vi må bygge om, sier Mjøen.

Systemet bygger på programvare fra amerikanske Epic. Løsningen Epic lagde for bildebehandling i journalsystemet har ikke fungert godt nok og må bygges om, ifølge Mjøen.

Denne ombyggingen er det Helseplattformen AS som har ansvar for. Legemiddellistene har heller ikke fungert tilfredsstillende, og der jobbes det med å gjøre endringer.

Når dette fungerer og journalsystemet skal tas i bruk i Nord-Trøndelag, skal St. Olavs bidra med klinisk personell som kan hjelpe til med utrullingen.

Skal få vite hva utsettelsen koster

Utsettelsene er kostbare, men styret vet fortsatt ikke hva denne siste utsettelsen har kostet så langt. Til styremøtet i midten av februar har styret bedt om å få vite hva de nye utsettelsene vil koste.

Anslagene har imidlertid endret seg underveis.

– Styret trenger en bedre oversikt over kostnadene som grunnlag for den planen vi nå legger. Vi må gå i dialog med Helseplattformen for å få et nøyaktig bilde av hva dette vil koste, sier Mjøen.

På spørsmål om hvor kostbart systemet kan bli før man sier stopp, svarer han at det ikke er aktuelt å skrinlegge Helseplattformen.

– Jeg kan ikke fortelle deg hvor smertegrensen går, men at vi har en smertegrense også når det gjelder økonomi, det har vi. Men nå handler det om å få bedre oversikt, sier han.

Helsetilsynet undersøker dødsfall

Helsetilsynet og Statsforvalteren har åpnet tilsyn mot St. Olavs hospital etter flere alvorlige hendelser som kan være knyttet til Helseplattformen.

Et dødsfall ved sykehuset som kan skyldes Helseplattformen, er innrapportert til Statens helsetilsyn. En eldre pasient ved St. Olavs hospital døde av hjerneslag etter utskriving fra sykehuset i desember.

Det undersøkes i tillegg minst syv alvorlige pasienthendelser.

– Vil dere stoppe Helseplattformen dersom den fører til dødsfall?

– Det er jo ikke fastslått. Derfor er det et spørsmål som jeg ikke kan svare på nå. De undersøkelsene gjøres ved St. Olavs, og vi må forholde oss til det. Det har skjedd dødsfall tidligere i Helse-Norge som skyldes IKT-systemer og forhold som er knyttet opp til det, og det kommer sikkert til å skje i fremtiden. Men en av målsetningene er at det skal være sikrere for pasientene.

Mjøen er glad for at styret står samlet bak vedtaket om å utsette innføringen av Helseplattformen.

– Det var et møte preget av alvor, selvsagt. Styret tar ikke lett på dette, men det var gode diskusjoner, både når det gjaldt statusen på utrullingen av prosjektet, men også dette med økonomi og kommunikasjon. Jeg er glad vi kom fram til et samlet styrevedtak. Det ser jeg på som en styrke, sier Mjøen.

Powered by Labrador CMS