MANGLENDE FLYT: – Vi er bekymret for at tunge arbeidsprosesser vil bety at det kan ta lang tid å komme tilbake til full drift og hvilke konsekvenser det kan få for pasientene, sier fylkeslege Jan Vaage. Foto: Statsforvalteren i Trøndelag

MANGLENDE FLYT: – Vi er bekymret for at tunge arbeidsprosesser vil bety at det kan ta lang tid å komme tilbake til full drift og hvilke konsekvenser det kan få for pasientene, sier fylkeslege Jan Vaage.

Foto: Statsforvalteren i Trøndelag

Fylkeslegen bekymret over manglende svar om når St. Olavs er tilbake i full drift

St. Olavs hospital hadde som frist å være tilbake i vanlig drift etter fire uker med nytt journalsystem. 

Publisert

12. november ble Helseplattformen tatt i bruk ved St. Olavs hospital. Det skjedde etter langvarig kritikk av plattformen blant annet fra helsepersonell med erfaring med bruk av plattformen ved legevakten i Trondheim.

Det var også stor bekymring blant de ansatte før oppstart, spesielt blant de ansatte ved Kreftklinikken som advarte mot at innføringen kunne være uforsvarlig.

«Åpenbare utfordringer»

Etter innføring har det gått med mye tid til å lære seg det nye systemet.

– Mange opplever programmet som uoversiktlig, lite brukervennlig, lite intuitivt og fortsatt uferdig på mange områder, sa overlege og tillitsvalgt Ingunn Hatlevoll til Dagens Medisin en uke etter oppstart.

25. november sendte ledelsen ved St. Olavs hospital inn en bekymringsmelding til Statsforvalteren om problemer med elektroniske meldinger. 

For en uke siden sa fylkeslege Jan Vaage til Dagens Medisin at det er åpenbare utfordringer med systemet, og for hver dag man opplever at meldinger ikke kommer frem, øker risikoen for uønskede hendelser.

Når ikke eget mål

Det har vært planlagt for redusert drift i tiden rett etter innføring, men målet har vært at sykehuset skulle være tilbake i full drift etter fire uker. Dette er noe tillitsvalgte har stilt spørsmålstegn ved om var mulig.

Les mer: – Det store spørsmålet er hva som skjer etter fire uker

Torsdag uttalte fylkeslege Jan Vaage til NRK at ingen kunne svare på når sykehuset vil være tilbake i full drift.

– At ingen ennå kan si når sykehuset vil være i full drift, er det som bekymrer oss mest for øyeblikket, sa Vaage, etter et møte med sykehusdirektør Grethe Aasved torsdag.

Skal levere prioriteringsliste

Fredag sier Vaage til Dagens Medisin at Statsforvalteren fortsatt får meldinger om problemer med elektroniske meldinger.

– Selv om det gjøres feilrettinger er dette fortsatt ikke på plass.

Han forventer likevel at det vil være mulig å løse problemene med utveksling av elektroniske meldinger innen rimelig tid. Det største problemet er arbeidsflyten, mener Vaage.

– Vi er bekymret for at tunge arbeidsprosesser vil bety at det kan ta lang tid å komme tilbake til full drift, og hvilke konsekvenser det kan få for pasientene.

Fylkeslegen avventer nå mer informasjon om hva som gjenstår før sykehuset er tilbake i vanlig gjenge.

Ifølge Vaage skulle det etter planen vært avholdt et møte mellom St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge, Trondheim kommune og Helseplattformen fredag. Dette møtet er nå utsatt til tirsdag i neste uke.

Sykehuset ble på forhånd bedt om å utarbeide en «prioriteringsliste» over det som må på plass før sykehuset er i full drift igjen. Denne listen har fylkeslegen bedt om å få se når den er klar.

Det skal også avholdes et tidligere oppsatt møte mellom St. Olavs hospital, Statforvalteren og Statens helsetilsyn på onsdag.

– Dette møtet ble planlagt i forbindelse med «go live» for å sjekke hvordan man lå an i forhold til forventningen om å ha oppnådd full drift igjen. Når vi nå skjønner at det ikke vil være full drift ennå, vil vi ha møtet for å få en orientering om status og kompensatoriske tiltak for å ivareta pasientsikkerheten.

Forventer at sykehuset prioriterer

Fylkeslegen viser til at St. Olavs hospital hadde kapasitetsutfordringer allerede før innføringen av det nye journalsystemet. Både knyttet til pandemien og at det har vært et problem at mange pasienter har stått i kø for å skrives ut fra sykehuset.

– Er dere mer bekymret for noen pasienter enn andre i denne situasjonen?

– Vi forventer at sykehuset prioriterer pasientene som står i en situasjon hvor det å måtte vente har alvorlig konsekvenser. Samtidig vil det da være andre pasienter kan få en forlenget sykdomsperiode som følge av forskyvninger.

Selv med god prioritering og kompensatoriske tiltak vil nedsatt kapasitet gå utover pasientene, mener Vaage.

– Derfor er vi opptatt av at situasjonen vi er i nå ikke varer for lenge. Det vil vi prøve å følge opp så godt vi kan, både i dialog med St. Olav og Helse Midt-Norge.

Tenker på de ansatte

Til NRK torsdag opplyste sykehusdirektør Grethe Aasved ved St. Olavs hospital om at det er lengre ventetid for noen pasienter ved sykehuset. Hun ga også uttrykk for at hun tenker mye på de ansattes situasjon.

– Det er en av mine største bekymringer, hvordan dette tærer på de ansatte. De har stått i dette dag ut og dag inn. Nå må de fortsette å jobbe ekstra, også etter de fire ukene. Jeg har stor ydmykhet og respekt for jobben de gjør, og jeg deler deres frustrasjon, sier hun til NRK.

Powered by Labrador CMS