URO: Ansatte ved Kreftklinikken ved St. Olavs hospital i Trondheim er bekymret for at innføring av et nytt journalsystem vil føre til alvorlige konsekvenser for kreftpasienter. 

Foto: St. Olavs hospital

Fortsetter innføring av Helseplattformen trass i advarsler

Ledelsen ved St. Olavs hospital viser til at det jobbes med tiltaksplaner i tiden frem mot innføring av Helseplattformen. – Ansattes tilbakemeldinger tas på det største alvor.

Publisert

Dagens Medisin omtalte torsdag at det er sendt inn en bekymringsmelding fra tillitsvalgte til ledelsen ved Kreftklinikken ved St. Olavs hospital. De ansatte ved klinikken frykter at det er uforsvarlig å innføre det nye IT-systemet Helseplattformen, som etter planen skal tas i bruk ved sykehuset i november. 

De ansatte hevder at innføring av Helseplattformen ved St. Olavs hospital «med overveiende stor sannsynlighet vil medføre prognosetap, overdødelighet og økt lidelse for kreftpasienter i Midt-Norge.»

Ledelsen ved sykehuset har ønsket å besvare Dagens Medisins henvendelse om bekymringsmeldingen skriftlig. 

Viseadministrerende direktør Tom Christian Martinsen. Foto: St. Olavs hospital

– Ansattes tilbakemeldinger tas på det største alvor, skriver viseadministrerende direktør Tom Christian Martinsen på e-post.

– Pasientsikkerheten går foran alt annet, også når det gjelder innføringen av Helseplattformen.

– Godt forberedt

Martinsen viser til at innføringen av plattformen «kommer på toppen av to-tre år med en utfordrende driftssituasjon».

– Til tross for dette er vi godt forberedt. Vi har gjort grundige forberedelser, og helseforetakene i Midt-Norge har jobbet mer med oppsett av løsningen enn andre sykehus som har tatt i bruk Epic for å sikre kvalitet før «go live».

Epic er selskapet som står bak IT-løsningen. 

– Nå vektlegges god support for å ivareta pasientsikkerheten. Styringsgruppa for felles mottaksprosjekt i Helse Midt-Norge fremhever at det skal gis kontinuerlig support etter oppstart for å ivareta den feilretting og optimalisering som St. Olavs hospital trenger fra Helseplattformen, for å komme opp i aktivitet som planlagt, skriver Martinsen.

Jobber med tiltaksplaner

Direktøren viser også til at det nå arbeides med tiltaksplaner ved St. Olavs hospital som blant annet inkluderer omfattende datasupport for feilretting og økt bemanning i den første perioden.

– Det kan også være at vi kommer i en situasjon hvor vi ber andre sykehus om hjelp dersom målet om å være oppe i full drift etter fire uker ikke nås. Fokus er også på opplæring, så ansatte er best mulig forberedt, sikre planene for en best mulig overgang, og å komme raskt opp i aktivitet etter at vi har tatt i bruk Helseplattformen. Det jobbes med tiltaksplaner ved redusert aktivitet, både klinikkvis og på sykehusnivå, samt opplæring.

Skal få svar

Meldingen fra de ansatte ble sendt til klinikksjef Arne Solberg ved Kreftklinikken. Han skriver i en e-post til Dagens Medisin at han er godt kjent med de ansattes bekymring. 

– De risikoreduserende tiltakene beskrevet i e-post fra viseadministrerende direktør omfatter også Kreftklinikken. Bekymringsmeldingen vil bli gjennomgått og besvart i eget møte med klinikkledelsen og de tillitsvalgte. Jeg ønsker ikke kommentere enkelthetene i innholdet i forkant.

De tillitsvalgte ved klinikken er innkalt til møte i kommende uke.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS