FØLGEFEIL: Problemene med Helseplattformen ved St. Olavs hospital får følger for videre innføring i helseregionen. Foto: Julie Kalveland

FØLGEFEIL: Problemene med Helseplattformen ved St. Olavs hospital får følger for videre innføring i helseregionen.

Foto: Julie Kalveland

Foreslår nye innføringsdatoer for Helseplattformen i Helse Midt-Norge

Kommende uke skal styret i Helse Midt-Norge ta stilling til en ny plan for videre innføring av Helseplattformen i Helse Midt-Norge. Forslaget ville innebære at ingen flere helseforetak tar i bruk systemet før i november i år. 

Publisert

Mandag morgen melder NRK at innføringen av Helseplattformen foreslås utsatt til 4.november i år for Helse Nord-Trøndelag og 27. april 2024 for Helse Møre og Romsdal. Forslaget kommer fra styringsgruppen som jobber med innføringen av systemet, som ledes av administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge.

Helse-Midt Norge bekrefter også datoene overfor Dagens Medisin.

Skulle startet i februar

I utgangspunktet var planen at alle sykehusene i Helse Midt-Norge skulle ha tatt i bruk journalsystemet innen sommeren i år. Helseforetakene i Helse Nord-Trøndelag skulle ha koblet seg på i februar og Helse Møre og Romsdal i april. På grunn av store problemer i kjølvannet etter at systemet ble tatt i bruk ved St. Olavs hospital i november ble det nylig klart at planene ville bli lagt om og det ble varslet at en ny plan ville foreligge innen 19. januar. 

Selve planen er imidlertid ikke klar til denne fristen. Helse Midt-Norge opplyser til Dagens Medisin at sakspapirene vil foreligge i løpet av i fredag denne uken.

Styremøtet i Helse Midt-Norge avholdes 26. januar.

Fem alvorlige varsler

St. Olavs hospital har fått store problemer etter innføringen av det nye journalsystemet. Så langt har det kommet inn 64 bekymringsmeldinger og fem av dem ansees å være alvorlige for pasientsikkerheten, ifølge Aftenposten

Powered by Labrador CMS