Hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, Ingrid Berg Selfjord, sier til Dagens medisin at hun er trygg på at budskapet fra fagforeningene er formidlet til Trondheim kommune. 

Foto: Privat

Fortsatt bekymret for innføring av Helseplattformen

De tillitsvalgte i Trondheim kommune er fortsatt bekymret, til tross for god dialog med ledelsen og mandagens møte med gjennomgang av bekymringsmeldinga om innføringen av Helseplattformen de sendte på fredag.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

TRONDHEIM/OSLO (Dagens Medisin):–  Etter den gjennomgangen vi hadde på møtet, er vi trygge på at budskapet er oppfattet, sier hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund Ingrid Berg Selfjord. 

Det betyr ikke at bekymringene de meldte om før helga er redusert.

– Noe kunne svares ut direkte over bordet, men det meste er store saker, som det krever et stort stykke arbeid å svare ut.

Så lenge den jobben ikke er gjort, er NSF og de sju andre fagforeningene som sto bak bekymringsmeldingen som ble sendt til Trondheim kommune, ikke beroliget.

– Hovedbekymringa vår er hvordan det blir for de ansatte å innføre Helseplattformen så tett på maifridager og sommerferieavvikling, og så kort tid etter en topp i arbeidsbelastning på grunn av pandemien. Folk er slitne. Det holder ikke at vi i gjennomsnitt har det bra, alle må ha det bra. Det betyr at arbeidsgiver må gjøre en gjennomgang på alle arbeidsplasser, sier Selfjord.

– Kompliserende faktor

Det er svært dårlig kapasiteten i fastlegetjenesten i Trondheim. Selfjord forklarer at dette forplanter seg i de kommunale tjenestene, og opplyser at kommunen i tillegg strever med rekruttering av sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. På mange arbeidsplasser er det en utfordring å få den daglige drifta til å gå rundt.

–  Det er gjort veldig mye forarbeid og planlegging til Helseplattformen, og det vil alltid være en stor belastning å innføre et nytt system. Men nå ble det en kompliserende faktor at vi ikke kan kjøre etter den planen som ble lagt for oppstart 30. april. Det er mye merarbeid knyttet til å planlegge på nytt. Dialogen på møtet handlet ikke bare om «kjør eller ikke kjør», men om hva vi må gjøre i organisasjonen for å bli klar til ny oppstartsdato, uavhengig av når den dagen blir, sier sykepleierforbundets kvinne, som uttaler seg på vegne av alle de åtte fagforeningene som signerte bekymringsmeldinga.

Selfjord opplyser til Dagens Medisin at det er berammet et nytt møte mot slutten av uka.

– Nå skal vi gi arbeidsgiver tid og rom til å jobbe videre med dette, sier hun.

Fortsetter som planlagt
– Det var et godt møte.

Det sier helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, Wenche P. Dehli, til Dagens medisin.
 
– Det var en og en halv time med gode innspill og spørsmål til innføringen av plattformen, stemmer kommunedirektør Morten Wolden i.
 
Konklusjonen av møtet, er at Trondheim kommune gjennomfører oppstart av Helseplattformen som planlagt, den 7. mai.
 
– Vi har fått tydelige svar fra helseplattformen AS at det nå ikke er kritiske utfordringer knyttet til den teknologiske løsningen, sier Wolden.

Ikke ukjent for ledelsen
Helse- og velferdsdirektør Dehli forteller at momentene som ble tatt opp av fagforeningene, ikke var ukjente for kommuneledelsen.
 
– De sa selv at de hadde behov for å ha en skriftliggjøring av dette, og på nytt forsikra seg om de hadde formidla sine bekymringer. De ville også ha våre vurderinger av bekymringene, noe som er helt legitimt.
 
Dehli mener det er forståelig at bekymringene kommer etter at St. Olavs hospital bestemte seg for å utsette implementeringen av Helseplattformen til høsten.
 
– Er det sikkert for pasientene å innføre Helseplattformen nå?
 
– Det har blitt satt søkelys på merbeløpet det kan koste at St. Olavs har beslutta å utsette innføringen. Men Trondheim kommunes beslutning er kun tatt på bakgrunn i forsvarligheten for pasienter og medarbeidere. Økonomi har ikke vært tema i de siste ukers risikoanalyser.
 
– Hva gjør at dere lander på en annen konklusjon enn St. Olavs?
 
– Jeg kjenner ikke til detaljene i hvorfor de har utsatt implementeringen, men Trondheim kommune har heller ikke kunne fulgt planene våre på grunn av høye smittetall og høyt sykefravær. Derfor har vi satt i gang ekstratiltak for å sikre opplæring, testing og bidrag inn mot å få dette ferdig og personell forberedt. Det har ikke vært gunstig, men vi er trygge på at vi kan gjøre det på en forsvarlig måte. Og vi er også forberedt på at det kan bli noe plunder.
 
– Hvilket plunder?
 
– Det kan være ting som ikke fungerer som en er vant til. Eller det kan være noen som opplever ukjente ting i oppsettet til journalløsninga. Det kan komme en del overraskelser, eller PCer som ikke fungerer. Dette kan skje uansett hvor godt forberedt man føler seg.

ULIKT: Wenche P. Dehli i Trondheim kommune sier det er ulikt hvor godt forberedt de ulike enhetene i kommunen er til å ta i bruk Helseplattformen. FOTO: Anne Lise Norheim

– Setter inn ressurser der det trengs
– Mener dere at organisasjonen er godt nok forberedt?
 
– Det er ulikt. Det er enheter som har fulgt opplæringa og syns det er helt greit å starte, og så er det enheter som ikke føler seg fullt så klare. Dette må vi være oppmerksomme på og sette inn ressurser der det trengs. Sånn kan vi redusere risikoen og usikkerheten de føler på.
 
Hun legger til at ved at St. Olavs hospital har vedtatt å utsette innføringen av det nye systemet, betyr det at flere ressurser står disponible til å bistå når Trondheim kommune innfører Helseplattformen.
 
Kommunedirektør Wolden sier til Dagens medisin at kommunen nok primært hadde ønsket å gjennomføre igangsettingen av den nye plattformen samtidig som St Olavs hospital.
 
– Samtidig har vi ingen tro på at september er bedre enn tidlig mai. Det er et helt nytt system, og da er det naturlig at tillitsvalgte er skeptiske og urolige. Vi erkjenner at vi har vært gjennom en pandemi, og at de ansatte kan være slitene. Men vi vet heller ikke hvordan september blir, for da kan vi være midt i en ny runde med pandemi. Derfor mener vi det er riktig å sette i gang nå.  

Powered by Labrador CMS