ENDRINGER: Tirsdag ble det vedtatt endringer i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

Foto: Arkiv

Vedtok kompetansekrav og aldersgrense for kosmetiske inngrep

Stortinget vedtok tirsdag å innføre kompetansekrav for å gjennomføre, og aldersgrense for å ta visse former for kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Tirsdag ble det vedtatt endringer i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven som innebærer at kosmetiske inngrep, injeksjoner eller behandling som kan påføre pasienten alvorlig skade, sykdom, komplikasjon eller bivirkning, bare kan utføres av helsepersonell.

Med kosmetiske inngrep, injeksjoner eller behandling uten medisinsk eller odontologisk begrunnelse menes inngrep, injeksjon eller behandling hvor kosmetiske eller estetiske hensyn er den avgjørende begrunnelsen for inngrepet, injeksjonen eller behandlingen.

Foreldre kan ikke avgi samtykke
Det ble også vedtatt å innføre en aldersgrense slik at denne typen behandling som utføres av helsepersonell ikke kan foretas på personer under 18 år når det ikke er medisinsk eller odontologisk begrunnelse.

For mindre risikofylte former for kosmetisk behandling som ikke kan påføre pasienten alvorlig skade, sykdom, komplikasjoner eller bivirkninger, for eksempel hudpleie eller lignende, vil det ikke være 18 års aldersgrense dersom behandlingen utføres av andre enn helsepersonell.

Foreldre eller andre som har foreldreansvaret for pasienten kan ikke avgi gyldig samtykke til slikt inngrep, injeksjon eller behandling.

Gjelder ikke ved korrektive inngrep
I lovvedtaket står det at første ledd om aldersgrense og foreldres samtykke gjelder ikke korrektive inngrep eller annen behandling ved misdannelser, skade eller sykdom, eller etter behandling av slike tilstander, samt tannregulering eller annen tannbehandling som er odontologisk begrunnet, men som samtidig har en kosmetisk betydning.

– Viktig vedtak
Styreleder i Norsk forening for kvalitet i estetisk medisin (Norfem) Karim Sayed uttaler i en pressemelding at vedtaket gjør det enklere å være en seriøs tilbyder av estetisk medisinske tjenester.

– Dette er et viktig vedtak som bedrer pasientsikkerheten, og gjør det enklere å være seriøs tilbyder av estetisk medisinske tjenester. Lovverket har vært svært mangelfullt og det er bra at Stortinget nå setter en stopper for at hvem som helst kan utføre kosmetiske inngrep, sier Sayed.

Autorisasjon som helsepersonell
Flere andre endringer ble også vedtatt i Stortinget tirsdag. Osteopater, naprapater, manuellterapeuter og paramedisinere får nå autorisasjon som helsepersonell.

Les også: Manuellterapeuter ønsker egen profesjon

Powered by Labrador CMS