SKAL SITTE I UTVALG: Administrerende Lisbeth Sommervoll i Vestre Viken, generalsekretær Magne Wang Fredriksen i MS-forbundet og legeleder Kristin Kornelia Utne er blant medlemmene i den nye kommisjonen.

 

 

Foto:

Disse skal sitte i regjeringens helsepersonellkommisjon

Regjeringens helsepersonellkommisjon skal kartlegge og foreslå tiltak for å dekke behovet for helsepersonell frem mot 2040. Fristen for arbeidet blir 1. februar 2023.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Dagens Medisin kunne torsdag melde at tidligere NTNU-rektor Gunnar Bovim kom til å bli utnevnt som leder for regjeringens såkalte helsepersonellkommisjon. 

Den nye kommisjonen ble utnevnt i statsråd fredag og skal levere en NOU innen 1. februar 2023.

Skal foreslå tiltak

Kommisjonen får som oppgave å «etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak i årene framover for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenestene i hele landet, for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt.»

– Jeg er veldig glad for at vi nå har fått på plass en helsepersonellkommisjon. En av de største oppgavene vi står overfor er å utdanne, rekruttere og beholde nok kvalifisert fagfolk i helse- og omsorgstjenesten, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

Legeleder, MS-generalsekretær og adm.dir

Listen over oppnevnte medlemmer viser at det blir trangt rundt bordet. Bovim får med seg 16 kommisjonsmedlemmer.

Den nye kommisjonen består av en rekke representanter fra fagforeninger, men også  brukerorganisasjoner og representater fra akadmia er representert.

På listen står blant annet lederen for Yngre legers forening, Kristin Utne, og fastlege Marit Karlsen i Kautokeino kommune.

Også generalsekretær Magne Wang Fredriksen i MS-forbundet og administrerende direktør Lisbeth Sommervoll ved Vestre Viken skal delta i arbeidet (se fullstendig liste nederst i saken). 

Skal vurdere behov frem mot 2040

I pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet fremgår det at kommisjonens hovedoppgave er å «gi en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse fram mot 2040.»

På agendaen står blant annet vurderinger av hvordan digitalisering, teknologi og nye arbeidsformer «kan påvirke det framtidige personellbehovet og kartlegge frafall i tjenestene.»

Kommisjonen skal også se nærmere på hvordan ubenyttet arbeidskraft kan kvalifiseres og mobiliseres. 

Dette er den fullstendige listen over medlemmene i kommisjonen:

Gunnar Bovim, professor, Trondheim (leder)
Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør, Bærum
Magne Nicolaisen, kommunaldirektør, Tromsø
Kristin Kornelia Utne, lege i spesialisering, Oslo
Iren Mari Luther, leder, Oslo
Torbjørn Solberg, forbundsstyremedlem, Bodø
Rebwar Salar Nori Saleh, farmasøyt, Oslo
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen, forbundsleder, Drammen
Magne Wang Fredriksen, generalsekretær, Holmestrand
Marit Karlsen, lege, Kautokeino
Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør, Tønsberg
Ellen Margrethe Hoxmark, leder, Trondheim
Vegard Iversen, fylkesdirektør, Steinkjer
Anne-Grethe Naustdal, prorektor, Sunnfjord
Olav Helge Førde, professor emeritus, Tromsø
Morten Dæhlen, professor, Tønsberg

Powered by Labrador CMS