– Ansvaret for byggeprosjektet ligger i HSØ og det er akkurat på samme måten som vi nå bygger sykehus i Hammerfest, Molde, Stavanger, Førde, Bergen og Tromsø og alle andre steder der vi har byggeprosjekter, sa helseminister Bent Høie (H) i Stortingets spørretime onsdag. Arkivfoto Foto:

OUS-kritikken prellet av på helseministeren

Bent Høie (H) avviste all kritikk mot OUS-prosessen i Stortingets spørretime.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Under spørretimen i Stortinget onsdag stilte blant andre helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Kjersti Toppe, flere kritiske spørsmål om sykehusbyggingen i Oslo, til helseminister Bent Høie (H).

«Opposisjonspolitikeren Bent Høie»
Høie sa nylig til Finansavisen at Nye OUS er «Helse Sør-Østs byggeprosjekt». Det reagerer Toppe på.

–  Jeg registrerer at helseministeren påstår at dette er Helse Sør-Øst sitt byggeprosjekt? Jeg lurer på hva slags villfarelse helseministeren egentlig lever i?

– Regjeringen har jo bedt Stortinget i statsbudsjettet vedta en låneramme for nye OUS på 29,1 milliarder, den største investeringen i norsk sykehushistorie. Så den eneste gangen regjeringen legger saken frem for Stortinget, så sier altså statsråden at dette ikke er Stortingets byggeprosjekt, men Helse Sør-Østs?, sa Toppe, og fortsatte:
– Spørsmålet er om det var dette opposisjonspolitiker Bent Høie mente i 2011 da han sa at han ville flytte makten over de viktigste sykehusbeslutningene fra de ansiktsløse byråkratene til folkevalgte politikere?, spurte hun.

–  Ja dette har jeg også oppfylt – i Nasjonal sykehusplan, svarte Høie.

– Den første er vedtatt av Stortinget og handler om hvordan sykehusstrukturen skal se ut, og den andre kommer snart. Stortinget skal da få diskutere mye som omhandler innholdet i sykehusene, og det ser jeg fram til.

–  Men jeg har aldri tatt til orde for å endre måten man har ansvar på når det gjelder investeringer, mellom staten og helseforetakene. I motsetning til en del av de andre statlige investeringsprosjektene, så er det her slik at det er helseregionene som er ansvarlige for investeringsprosjektene. Stortinget tar stilling til lånerammen, fordi helseforetakene har ikke lov å låne penger fra andre steder enn fra staten.

–  Ansvaret for byggeprosjektet ligger i HSØ og det er akkurat på samme måten som vi nå bygger sykehus i Hammerfest, Molde, Stavanger, Førde, Bergen og Tromsø og alle andre steder der vi har byggeprosjekter, sa Høie.

–  I motsetning til sykehusene statsråden viser til her, så er det nye sykehuset i Oslo et sykehus som fagfolk ikke vil ha. Det får massiv kritikk når det gjelder det økonomiske, faglige, det reguleringsmessige og det juridiske. Det er den store forskjellen, repliserte Toppe.

Hun tok videre opp den juridiske betenkningen som jurister og lokalpolitikere fra helseministerens eget parti nylig la frem:

– De påpekte brudd på statens egne utredningsinstrukser, blant annet veilederen for sykehusbygg. Det fantes ikke en utviklingsplan før mange år etter at prosjektet ble startet. Det finnes fortsatt ikke en fullstendig virksomhetsplan og det er ikke gjort en konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens regler, sa hun.

Tidligfaseveilederen beskriver og gir anbefalinger om hvordan planprosessen for investeringsprosjekter i helseforetakene bør gjennomføres - og i OUS-prosessen har denne ikke blitt fulgt, mener Toppe, som spurte:

–  Benekter statsråden at tidligfaseveilederen er brutt på disse punktene? Og hvordan kan i så fall statsråden forsvare dette?

–  Notatet som representanten viser, gjør egentlig samme feil som representanten gjør – nemlig å ta utgangspunkt i at dette er et ordinært statlig finansieringsprosjekt som håndteres for eksempel på same måte som de prosjektene som Statsbygg har ansvar for. Slik er det ikke.

–  Vi har en foretaksmodell i helsetjenesten som gjør at dette er annerledes, og det er der den grunnleggende feilen gjøre av både representanten og i notatet, svarte Høie - som dermed ikke svarte på spørsmålet Toppe stilte.

– Ikke bare fryd og gammen
– Og jeg kjenner meg ikke helt igjen i at alle de andre byggeprosjektene fremstår som at det bare er fryd og gammen og ingen diskusjoner. Tvert imot så skaper sykehusbygg og investeringer engasjement og diskusjon. De fleste av prosjektene jeg refererte til er det ulike syn på, avsluttet Høie.

Også stortingsrepresentantene Sheida Sangtarash (SV), Bjørnar Moxnes (Rødt) og Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) stilte spørsmål til helseministeren om OUS-prosessen.

Powered by Labrador CMS