Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Jurist kritiserer OUS-planer: – Ikke oppfylt kravene

Advokat Anne Christine Kroepelien hevder at nye OUS ikke er utredet etter god forvaltningsskikk.

Publisert: 2019-10-31 — 13.22

OSLO/CAFE CRISTIANIA (Dagens Medisin): – Ettersom det ikke er gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse og sendt på ut høring, så er ikke utredningsinstruksen fulgt. Bent Høie har ikke oppfylt kravene og vi kan ikke vite om planene som er forelagt Stortinget er den optimale løsningen, fordi det for eksempel ikke er utredet et nullalternativ.

Det sa advokat Anne Christine Kroepelien da hun la frem en rettslig vurdering av dagens planer for nye sykehusbygg i Oslo torsdag, på en pressekonferanse i regi av aktivistgruppen Redd Ullevål Sykehus, Oslo legeforening og Fagforbundet OUS. Rapporten kommer etter at regjeringen ga lånebevilgning til de foreliggende planene i statsbudsjettet for 2020.

Kroepelien har vurdert sykehusprosessen på bakgrunn av reglene som gjelder for utarbeidelse av offentlig beslutningsgrunnlag. I vurderingen slår hun fast at kravene til saksbehandlingen ikke er oppfylt og at grunnlaget for lånesøknaden ikke er forsvarlig utredet. 

– Konklusjonen er at Stortinget høsten 2019 ikke bør innvilge lånesøknaden som ligger til grunn for en investeringsbeslutning som vil påvirke helsetilbudet til halve Norges befolkning på et prematurt grunnlag, står det å lese i rapporten.

LAST NED: Her finner du hele rapporten.

Kroepelien viste i sin presentasjon til helseforetaksloven og utredningsinstruksen.

– Det er departementet som har myndigheten til å fatte beslutninger omfattende omlegging av sykehusstrukturen. Helseforetakene kan fatte beslutninger om dette, men det må sees på som råd til departementet. Utredningsinstruksen gjelder også hvis et underliggende organ utreder noe på vegne av departementene.

Juristen viste til at det er gjennomført høring, men at det så kalte målbildet ble endret vesentlig før helseministeren ga sin godkjenning i 2016.

Kroepelien var frem til nylig leder for bydelsutvalget på St. Hanshaugen fra Høyre. Hun har også tidligere tatt til orde for en grundigere utredning av Ullevål.

– Skinnprosess

Juristen pekte også på flere mangler i prosessen knyttet til Tidligfaseveilederen.

– Kravet om utredning av flere alternative konsepter er ikke oppfylt. Nullalternativet er ikke hensiktsmessig eller ordentlig kostnadsberegnet. Nullalternativet som er lagt frem virker som en skinnprosess.

– Spørsmålet om hva som er en egnet sykehusstruktur er et annet spørsmål enn hvor sykehuset skal ligge. Det å se på det samtidig har kanskje låst beslutningstagerne i noe som verken har vært bra for struktur- eller tomte-spørsmålet.

Kroepelien trakk også frem at de ansatte har vært motstandere av løsningen.

– Saksbehandlingsreglene er der for å sikre et godt saksbehandlingsgrunnlag. Jeg spør meg om det her er gjort feil på alle nivåer. Jeg kommer fra en industrifamilie og har med meg hjemmefra at du ikke har en virksomhet om du ikke har arbeiderne med på laget. Jeg kan ikke skjønne at den norske staten overkjører de konserntillitsvalgte.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!