715 millioner for å sikre at fastleger og kommuner blir med på journal

Regjeringen foreslår å sette av 715 millioner slik at ikke Helseplattformen skal lide dersom kommunene ikke blir med.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

I statsbudsjettet for 2019 ble det vedtatt at det skal etableres en ordning for å sikre at de kommunene som velger å gå inn i Helseplattformen ikke skal bære risikoen for manglende deltakelse fra resten av kommunene i Midt-Norge.

Nå er det klart at regjeringen i alt foreslår at 715 millioner i en tilskuddsordning på 2019-budsjettet, heter det i en pressemelding fra helseminister Bent Høie.

– Ordningen foreslås også utvidet til å omfatte innføringskostnader som gjelder fastleger, som ellers ville måtte dekkes av de som tar ordningen i bruk først. Dette er et tilskudd som skal betales tilbake med renter etter hvert som kommuner og fastleger tar i bruk løsningen, heter det fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Det legges opp til at alle sykehus og kommuner i Helse Midt-Norge, inkludert fastlegene, skal ta i bruk samme journalsystem, nemlig Helseplattformen.

Helseplattformen tas i bruk fra 2021, og koster opp mot 3,3 milliarder kroner.

Powered by Labrador CMS