VANSKELIG: I Norge er helse er en vanskelig sektor for å skape vekst – i alle fall en type vekst som gjør at helsenæring og medtek kommer på listen over hvilke næringen Norge kan leve av etter oljen.  Foto: Getty Images / McKinsey

VANSKELIG: I Norge er helse er en vanskelig sektor for å skape vekst – i alle fall en type vekst som gjør at helsenæring og medtek kommer på listen over hvilke næringen Norge kan leve av etter oljen. 

Foto: Getty Images / McKinsey

Tror ikke vi kan leve av helseindustri og medtek «etter oljen»

Konsulentselskapet McKinsey har utformet en liste over ti næringer som kan stå for betydelige fremtidsinntekter for Norge. Medtek og helseindustri er ikke blant dem.

Publisert Sist oppdatert

I begynnelsen av februar kom rapporten «Norge i morgen» fra McKinsey. Rapporten, som er laget på eget initiativ av konsulentselskapet, tar for seg ti næringer som konsulentene tror vil være viktige for Norge i fremtiden – næringer som Norge kan leve av etter oljealderen.

Helseindustri og medtek er ikke blant disse ti næringene.

Til Dagens Medisin sier imidlertid Dr. Amit Ighani i McKinsey at lista ikke er ekskluderende.

– Det er mange næringer, utover de ti som er nevnt i rapporten, som vil være viktige for Norge i fremtiden. Helse og medtek er en slik næring, og selv om den ikke er fremhevet i vår rapport, er det likevel en næring i vekst vi bør fortsette å utvikle, sier han.

Ighani er utdannet lege og har en grad i helseledelse og helseøkonomi. Han jobber nå som konsulent i McKinsey og har bidratt inn i rapporten som kom i februar.

Ti fremtidsnæringer

Dette er de ti næringene McKinsey fremhever i sin rapport:  Hydrogen, batterier, grønn maritim næring, forbrukerplattformer, havbruk, havvind, karbonfangst og -lagring (CCS), industriell programvare, sekularitet og turisme.

Ble vurdert – kom ikke med
Ighani forteller til Dagens Medisin at helseindustri og medtek var blant de næringene konsulentselskapet vurderte tidlig i arbeidet.

Dette med bakgrunn i at man i Norge har tilgang til mye og rik data, en høy digitaliseringsgrad og en sterk digital infrastruktur som muliggjør sikker datadeling.

Ighani trekker også frem flere helseklynger i Norge, som bidrar til vekst i oppstartbedriftene.

– Dette er en næring med et stort potensial, som vi bør fortsette å videreutvikle, fremholder han.

McKinsey ser likevel noen flaskehalser som begrenser potensialet for næringene i Norge. Særlig gjelder dette muligheten til å skape eksportinntekter og store sysselsettingseffekter.

– Veien fra teknologi til produktutvikling er tradisjonelt lang og kapitalkrevende innen helse. Spesielt for norske oppstartselskaper vil det kreve mye kapital og kompetanse for å kunne eksportere internasjonalt.

McKinsey ser også at det er begrenset tilgang til risikokapital og lavere aksept for bruk av innovative produkter og løsninger i offentlige anbudsprosesser i Norge.

– Dessuten er helse og medtek globalt en relativt moden næring, og Norge ligger bak flere land i utvikling av helseindustri og helseklynger, deriblant Tyskland, Danmark og Singapore, sier Ighani.

Hovedutfordringene
For norske aktører som vil oppnå en posisjon på verdensmarkedet, er det ifølge McKinsey to hovedutfordringer:

  • Flaskehalser som begrenser vekst i hjemmemarkedet. Det kan være alt fra tilgang til mer risikokapital, til at innovative produkter og løsninger brukes større grad i det offentlige helsevesenet, som jo er en betydelig del av helsemarkedet i Norge.
  • Tøff konkurranse fra bedrifter i land som allerede har kommet langt i utviklingen.

– Vi mener Norge kan spille en rolle innen helseteknologi ved å utnytte skjæringspunktet mellom to store globale utviklingstrekk. Flere eldre og ressurssterke mennesker i verden vil skape økt etterspørsel av helsetjenester, samtidig som verden er inne i en digital revolusjon hvor utfordringer vi har i dag, kan løses gjennom teknologisk utvikling om få år, sier Ighani.

McKinsey mener Norge kan fortsette å satse på det vi er gode på i dag: Å kombinere helse og data.

– Det handler om hvordan vi bygger på vår sterke digitale infrastruktur, vår høye digitaliseringsgrad og utnytter tilgangen til våre rike datakilder. Et godt eksempel er selskapet Dignio fra Fredrikstad, som leverer tekniske løsninger for digital hjemmeoppfølging av pasienter, og nå er en global aktør.

Powered by Labrador CMS