ÅPNET KPR: – I arbeidet med Primærhelsemeldingen ble det tydelig at vi trenger mer kunnskap om primærhelsetjenesten, sier helseminister Bent Høie, som nå er klar for at det nye registeret er på plass. Foto: Målfrid Bordvik Foto:

Lanserte nytt pasientregister for kommunene

20 år etter sykehusene får endelig kommunene sitt eget pasientregister.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

HELSEDIREKTORATET, OSLO (Dagens Medisin): – Det er på høy tid. Det har vært en stor mangel for oss at vi har visst for lite om pasientene i de kommunale helsetjenestene, som jo er der de fleste pasientene er, sa helseminister Bent Høie da han torsdag sto for den offisielle åpningen av Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

I statsbudsjettet i 2015 ble det satt av 30 millioner kroner til prosjektet, som torsdag ble formelt lansert av Helsedirektoratet. KPR inneholder opplysninger om de som har søkt om eller mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunene. Informasjonen skal brukes til planlegging, styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester.

Fastelege og legevakt med
I registeret finner man data fra både fastlege, legevakt, fysioterapi, helsestasjon og en rekke andre behandlere. For hver kontakt en pasient har med helsetjenesten har KRP informasjon om blant annet behandler, pasient, takster, egenandel og refusjon.

– For å bygge opp tjenester trenger vi kunnskap. Dette vil hjelpe oss til å planlegge, prioritere og forbedre tjenesten, sier Høie til Dagens Medisin.

Høie sier at ett av målene er å avdekke variasjon. Ledere i helsetjenesten er i dag pålagt å bruke data om egne tjenester i forbedringsarbeidet, og dette skal gjøre jobben deres enklere.

– Dette er et redskap for at kommunene kan sammenligne seg med andre kommuner – og gjøre sammenligninger over tid. Slik kan de sette inn tiltak for å motvirke variasjon, sier Høie.

Han ga ros til aktørene som har deltatt i arbeidet.

– Andre land har prøvd å gjøre det samme, men det har strandet på grunn av mangel på samarbeid. Så gratulerer og lykke til videre, sa Høie til de fremmøtte i Helsedirektoratet.

20 år etter sykehusene
KPR kommer 20 år etter at tilsvarende register var klart for spesialisthelsetjenesten. Norsk pasientregister (NPR) er mye brukt, med over 1400 utleveringer årlig. Olav Valen Slåttebekk, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, håper det nye registeret blir like populært.

– Dette registeret har vært sterkt etterspurt, og skal over tid omfatte hele førstelinjen i helsetjenesten. Vi lanserer med en forventning om at dette skal være et viktig bidrag til å bedre kunnskapen om helse- og omsorgstjenestene, sier Slåttebekk.

Skal utvides
Som et eksempel nevner han at registeret gir den første oversikten over forekomsten av demens på kommuenivå.

Registeret inneholder i dag data fra KUHR-databasen (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner), men i neste fase av prosjektet skal også data fra IPLOS-registeret inkluderes.

– Det ha vært en lang prosess, men det gjenstår fortsatt mye arbeid. Vi ønsker oss enda mer data, men vår oppfordring er å prioritere omsorgstjenestene, sier Anne Gamme, fagleder helse og velferd i KS.

Powered by Labrador CMS