HAR BESTEMT SEG: Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet.  Foto: Vidar Sandnes

HAR BESTEMT SEG: Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet.

Foto: Vidar Sandnes

Klar med anbefaling om sykehusene i Innlandet

Vil legge Mjøssykehuset til Moelv.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Etter å ha lansert nye alternativer for hvordan sykehusstrukturen i Innlandet skal bli, ba Helse Sør-Øst Sykehuset Innlandet HF om å gjøre en overordnet vurdering av faglige og økonomiske risikoer ved de tre alternativene, både for perioden fra fremtidig sykehusstruktur er vedtatt til nytt bygg tas i bruk og etter at nytt bygg er tatt i bruk.

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet, anbefaler følgende alternativ:
Mjøssykehuset i Moelv med en samling av alle spesialiserte funksjoner innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for hele Sykehuset Innlandet HF, stort akuttsykehus på Lillehammer, akuttsykehus på Tynset og elektivt sykehus med skadepoliklinikk og luftambulansebase på Elverum.

Alternativet innebærer at dagens virksomhet ved sykehuset i Hamar, sykehuset i Gjøvik og de to psykiatriske sykehusene Sanderud og Reinsvoll avvikles og inngår i det nye Mjøssykehuset.

Dette kommer frem i en pressemelding fra Sykehuset Innlandet, i anledning at saken om framtidig sykehusstruktur i Innlandet skal behandles i et ekstraordinært styremøte den 4. mai. Styret i Helse Sør-Øst RHF skal behandle saken i et ekstraordinært styremøte 28. mai.
Vedtaket i Helse Sør-Øst RHF oversendes deretter Helse- og omsorgsdepartementet, og saken besluttes endelig av helseministeren i et foretaksmøte.

Powered by Labrador CMS