Professor i helseøkonomi ved Høgskolen i Hedmark, har sammenlignet utbygging av Gaustad-alternativet med bruk av Ullevål sykehus i kombinasjon med Aker. Mandag la han dette frem på Senterpartiets seminar på Stortinget. Foto: Anne Grete Storvik

Sammenlignet to OUS-alternativer

Professor i helseøkonomi, Bjarne Jensen, har sammenlignet to utbyggingsalternativer for Oslo universitetssykehus (OUS).

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

STORTINGET (Dagens Medisin): Denne uken skal styret i Helse Sør-Øst behandle den såkalte konseptrapporten om utviklingen av Oslo universitetssykehus (OUS) på Gaustad og Aker, der styret i OUS ber om å få starte et forprosjekt.

I fremtiden skal det være et stort lokalsykehus på Aker, og et sykehus med både nasjonale, regionale og lokale funksjoner på Gaustad.

Skal «belyse» Ullevål-alternativ
Som kjent er det vedtatt at Ullevål sykehus skal legges ned. I det kommende styremøtet vil imidlertid Helse Sør-Øst be om at Ullevål «belyses» som alternativ lokalisering til Gaustad, med samme virksomhetsinnhold.

I en ny overordnet analyse har helseøkonomiprofessor Bjarne Jensen sammenlignet alternativet Gaustad/Aker med bruk av Ullevål i kombinasjon med Aker. Han konkluderer med at det ene alternativet ikke er bedre enn det andre med hensyn til investeringer og driftsøkonomi.

Men når det gjelder investeringer så vil Gaustad/Aker kreve vesentlig høyere investeringer enn Ullevål/Aker, konkluderer han.

I første etappe er investeringene til Gaustad-alternativet anslått til å være i overkant av 32 milliarder kroner. Jensen mener at man ved å istedet bruke Ullevål i kombinasjon med Aker, kan forvente lavere investeringer fordi noe av bygningsmassen på Ullevål fortsatt kan brukes til klinisk virksomhet.

Jensen, som er professor ved Høgskolen i Hedmark, la frem analysen mandag, under Senterpartiets høringsseminar om beslutningsgrunnlaget for OUS-utbyggingen. Analysen er utført på oppdrag fra Fagforbundet og Oslo legeforening.
– Vurdert ut fra kriterier som økonomi, investeringer, drift, kapasitet og så videre, så framstår Ullevål/Aker som en bedre utbygging enn et kombinert alternativ hvor Gaustad kombineres med Aker, sier Jensen til Dagens Medisin.

Hans konklusjon er at bruk av Ullevål i kombinasjon med Aker må utredes. Her vil hovedlokaliseringer bli Radiumhospitalet, Gaustad, Ullevål og Aker.

Forskjellen mellom dette, og det som er utredet allerede, nemlig Radiumhospitalet, Aker og Gaustad, er antallet lokaliseringer, som da vil utgjøre fire og ikke tre som i sistnevnte alternativ, peker han på.
– Driftsmessig er det vanskelig å se at det er noen forskjell på dette, sier Jensen.

Styreleder i Helse Sør-Øst, Svein Gjedrem, var også tilstede under Jensens innlegg, men ønsket ikke å kommentere dette overfor Dagens Medisin.

Forslag behandles i Stortinget i mars

Bakgrunnen for Senterpartiets seminar, var representantforslaget som partiet sammen med SV og Rødt har fremmet: De vil ha en utredning om Ullevål-tomtens muligheter for å samle og utvikle virksomhetene i OUS. De ber også regjeringen om å prioritere et nytt sykehus på Aker.

Forslaget ble fremmet i oktober. Det skal behandles i Helse- og omsorgskomiteen og den skal avgi innstilling den 19. februar. Den 7. mars skal forslaget behandles i Stortinget.

Powered by Labrador CMS