BEHANDLING HJEMME: Jan Frich uttaler at det er flere pasientgrupper som vil nyte godt av et desentralisert behandlingstilbud. Foto: DMarkiv/Vidar Sandnes

BEHANDLING HJEMME: Jan Frich uttaler at det er flere pasientgrupper som vil nyte godt av et desentralisert behandlingstilbud.

Foto: DMarkiv/Vidar Sandnes

Det etableres nye og desentraliserte krefttilbud i Helse Sør-Øst

Flere helseforetak i Helse Sør-Øst samarbeider med kommunene om å tilby kreftbehandling der pasientene bor.

Nylig åpnet Sykehuset Innlandet ny kreftpoliklinikk på Hadeland. I poliklinikken ved Hadeland spesialistsenter vil pasienter få tilbud om kreftbehandling. Kreftpoliklinikken driftes av Sykehuset Innlandet i samarbeid med Gran og Lunner kommuner.

Det er også etablert desentralisert kreftbehandling på Fagernes og Otta.

– Slike lokale tilbud er viktige for pasientene, og det er stor vilje på alle nivåer i helsetjenesten til å få til slike løsninger, sier assisterende divisjonsdirektør før divisjon Gjøvik-Lillehammer, Ane Kaurstad til Helse Sør-Øst sin nettside.

– Flere vil nyte godt av tilbudet
Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst regionale helseforetak (RHF) uttaler at slik utbygging av poliklinisk tilbud er noe man vil se mer av i årene som kommer.

 – Vi skal desentralisere det vi kan og sentralisere det vi må. Det er flere pasientgrupper som vil nyte godt av det. I tillegg vil mange kunne få behandling hjemme i samarbeid med kommunehelsetjenesten, uttaler Frich.

Helse Sør-Øst RHF skriver at det er særlig medikamentell kreftbehandling, cellegift og immunterapi, som er egnet for polikliniske tilbud.

Tilbud i Vest-Telemark
For halvannet år siden ble det opprettet tilbud om kreftbehandling ved Tokke helsesenter i Vest-Telemark. Ved helsesenteret er det blant annet tilbud om cellegiftbehandling og blodoverføring. Tilbudet er et samarbeid mellom Sykehuset Telemark og kommunene Tokke og Vinje.

– For pasientene betyr dette kortere reisevei og mindre belastning, sier leder ved Avdeling for kreft og blodsykdommer ved Sykehuset Telemark, Anne Augestad Larsen.

Powered by Labrador CMS