Opptaksområdet for sykehuset Innlandet dekker et geografisk område fordelt på 42 kommuner i Innlandet. I tillegg får kommunene Røros og Holtålen i Trøndelag dekket sitt lokalsykehustilbud ved sykehuset på Tynset. Foto: HSØ

Opptaksområdet for sykehuset Innlandet dekker et geografisk område fordelt på 42 kommuner i Innlandet. I tillegg får kommunene Røros og Holtålen i Trøndelag dekket sitt lokalsykehustilbud ved sykehuset på Tynset.

Foto: HSØ

Vil gå videre med sykehusplanene i Innlandet

Helse Sør-Øst foreslår i et ekstraordinært styremøte denne uken vedta å gå videre med planene for ny sykehusstruktur i Innlandet

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Det betyr at man går inn i konspetfasen, som blant annet skal konkretisere planene. Kostnadene er beregnet til å være over åtte milliarder kroner.

I konseptfasen legges følgende sykehusstruktur til grunn:

Mjøssykehus med en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, lokalisert til Moelv.

Stort akuttsykehus med gastrokirurgi, ortopedisk kirurgi, fødetilbud og akutt indremedisin lokalisert i Lillehammer.

Elektivt sykehus med indremedisinsk profil, dagkirurgi og skadepoliklinikk lokalisert i Elverum sammen med en samhandlingsarena og ny luftambulansebase.

Akuttsykehus på Tynset med dagens virksomhetsinnhold, styrket med mer elektiv kirurgi.

Lokalmedisinske sentra lokalisert til Nord-Gudbrandsdal, Valdres og Hadeland.

Distriktspsykiatriske sentra og polikliniske tjenester innen psykisk helsevern for barn og unge lokalisert til Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Tynset, Otta, Valdres og Hadeland

Det skal ifølge styret i Helse Sør-Øst også utredes om det kan legges indremedisinske akuttfunksjoner til det elektive sykehuset i Elverum for opptaksområdet som i dag har sykehuset i Elverum som sitt lokalsykehus.

Det skal også utredes et nullalternativ, som er en utredning av hvordan situasjonen er i dag, og hvordan den utvikler seg om ingenting gjøres.

Powered by Labrador CMS