MANGE ROLLER: Thomas Bagley (t.v) har vært sentral i utviklingen av digitaliseringen i Helse-Norge. Det skal han fortsette med, selv om han slutter i det offentlige. Nå har det offentlige leid ham inn - som konsulent. Det er direktør Håkon Grimstad (t.h) i Norsk Helsenett som har leid Bagley inn igjen.  Foto: Ahlert Hysing/Computerworld
MANGE ROLLER: Thomas Bagley (t.v) har vært sentral i utviklingen av digitaliseringen i Helse-Norge. Det skal han fortsette med, selv om han slutter i det offentlige. Nå har det offentlige leid ham inn - som konsulent. Det er direktør Håkon Grimstad (t.h) i Norsk Helsenett som har leid Bagley inn igjen. Foto: Ahlert Hysing/Computerworld

Sluttet som direktør – hyres inn igjen som konsulent

Først måtte han gå fra toppstilling i Helse Sør-Øst. Så fikk han toppjobb i Norsk Helsenett. Nå har han sluttet der, men leies inn igjen for å gjøre mye av det samme – men nå som godt betalt konsulent.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Thomas Bagley, tidligere toppleder med ansvar for IKT i Helse Sør-Øst RHF, måtte gå fra jobben etter IKT-skandalen i fjor.
Bagley gikk rett til ny lederjobb som viseadministrerende direktør i det statlige foretaket Norsk Helsenett SF. Allerede i februar 2017 hadde han sikret seg den jobben. Det holdt han hemmelig for sjefen sin i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus, frem til IKT-skandalen var et faktum. (se intervju med Lofthus lenger ned i saken).
Etter bare syv måneder gikk han nylig av også fra denne jobben - og rett over i ny jobb i konsulentselskapet Bearingpoint. 

Leid inn igjen som konsulent
Samtidig som Bagley sluttet i Norsk Helsenett, leide administrerende direktør Håkon Grimstad i Norsk Helsenett Bagley inn igjen som konsulent, for at han skulle videreføre flere av oppgavene han hadde hos sin tidligere arbeidsgiver.

Dagens Medisin har fortalt Thomas Bagley om innholdet i denne artikkelen. Bagley bekrefter at han begynte i konsulentselskapet den 1. mars i år, etter å ha sluttet i Norsk Helsenett dagen før. 

Han ønsker ikke å svare på ytterligere spørsmål, og viser til at hans nye arbeidsgiver har en policy på at ansatte ikke kan kommentere kunde- eller ansettelsesforhold.

Helsenett: «Effektivt»
Håkon Grimstad begrunner bruken av Bagley som konsulent slik:

– Thomas Bagley inngår som en del av teamet fra Bearingpoint som jobber for Norsk Helsenett. Han begynte i Bearingpoint etter at han sluttet i Norsk Helsenett. Bagley har spisskompetanse innenfor strategi og forretningsutvikling, og han har inngående kjennskap til helsesektoren og IKT-utfordringene. Vi mener det er effektiv bruk av konsulenter at han er en del av temaet, nettopp fordi han har den kompetansen og fordi han jobbet med strategiarbeidet da han var ansatt i Norsk Helsenett.

Har betalt over 140.000 kroner til Bagley
Bagley skal, som konsulent, videreføre en del av oppgavene han hadde da han var assisterende direktør under Grimstad. Blant annet skal han bidra i utarbeidelsen av den nye overordnede strategien til Norsk Helsenett.
Norsk Helsenett har så langt brukt 1.158.530 kroner på konsulentfirmaet. Av dette er 140.180 kroner (eks. mva.) knyttet til konsulentbistand fra Thomas Bagley. Han begynte i selskapet 1. mars og hadde siste arbeidsdag i Norsk Helsenett 28. februar i år.

Manglende tillit
Dagens Medisin er kjent med at en rekke aktører i Helse-Norge var skeptiske til at Bagley fikk en sentral rolle i Norsk Helsenett etter IKT-skandalen i Helse Sør-Øst.
Flere sentrale ledere og tillitsvalgte opplyser, uavhengig av hverandre, til Dagens Medisin at det har vært vanskelig å ha tillit til Bagley og at det er en sentral årsak til at han nå slutter i jobben han bare har hatt i syv måneder. Ingen av dem ønsker å kommentere at han likevel fortsetter med mange av de samme arbeidsoppgavene som ekstern konsulent.
Heller ikke administrerende direktør Håkon Grimstad vil si noe om dette:

– Hvorfor han sluttet, synes jeg det er rimelig at han får svare på selv, sier Grimstad.

Administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst, er også knapp i sin kommentar.

– Dette er en sak mellom Norsk Helsenett og Thomas Bagley, og jeg har ingen kommentar, sier Lofthus.

Lønn på 1,7 millioner
Thomas Bagley måtte gå av som IKT-direktør i Helse Sør-Øst i mai 2017, etter avsløringer i NRK om at sensitive pasientopplysninger til 2,8 millioner personer var tilgjengelig for IT-arbeidere i Asia og Øst-Europa. I en ekstern granskningsrapport, utarbeidet av PwC, plasseres hovedansvaret for at prestisjeprosjektet buklandet for Bagley.

Helse Sør-Øst har ikke besluttet hva de skal gjøre med avtalen de hadde med den eksterne IKT-leverandøren. Gigantprosjektet som
Bagley ledet, har så langt kostet Helse Sør-Øst flere hundre millioner kroner. Hva det endelige økonomiske tapet blir, er uklart. 

Da Bagley gikk av i mai 2017, hadde han allerede sikret seg en ny toppjobb innen IKT i Helse-Norge: Denne gangen som assisterende direktør i Norsk Helsenett.

Arbeidsavtalen hans, som Dagens Medisin har fått tilgang til, viser at den ble underskrevet allerede i februar 2017, rundt fire måneder før han gikk av.

Med en lønn på 1,7 millioner kroner tjente han bedre som assisterende direktør i Norsk Helsenett med rundt 300 ansatte, enn de fleste topplederne for langt større direktorater og etater i offentlig sektor. 

Avtale om etterlønn
– Ifølge ansettelseskontrakten til Bagley fikk han 1,7 millioner kroner i lønn, og mulighet for etterlønn. Hvorfor en slik lønn i en tid hvor nye retningslinjer for lederlønninger i staten maner til forsiktighet? 

– Thomas Bagley ble ansatt i Norsk Helsenett i februar 2017, etter en prosess som startet sommeren 2016. Ansettelsesprosessen skjedde altså lenge før han sluttet i Helse Sør-Øst og fratrådte sin stilling som direktør der. Thomas Bagley ble ansatt fordi han hadde spisskompetanse innenfor strategi, teknologi og forretningsutvikling, og han kjente IKT-utfordringene i helsesektoren inngående godt. Da saken i Helse Sør-Øst ble kjent, var Bagley allerede ansatt hos oss, og jeg så ingen grunn til å avslutte arbeidsforholdet med ham, sier Grimstad.

Lofthus visste ikke om jobben
Og han legger til:

– Thomas Bagley fikk samme lønn og vilkår som han hadde i sin tidligere jobb. Han sa selv opp sin stilling, og han har ikke mottatt noen form for etterlønn fra Norsk Helsenett.

At Bagley hadde ny jobb allerede i februar, var ukjent for hans daværende sjef i Helse Sør-Øst:

– Jeg var kjent med at det var dialog og at han hadde et jobbtilbud fra Norsk Helsenett, men jeg var ikke kjent med at kontrakten var signert før etter at Bagley sa opp jobben i Helse Sør-Øst 5. mai 2017, sier Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst.
Les mer: Jurister som Dagens Medisin har snakket med om denne saken, kaller den uryddig

Styrelederen i Helsenett: – Ukjent med konsulentoppdrag

Styreleder Torill Bariusdotter Ressem i Norsk Helsenett var ikke kjent med at Thomas Bagley skal jobbe som konsulent.

 – Dette har styret verken vært involvert i eller blitt gjort kjent med. Konsulentavtaler og konsulentbruk styres av administrasjonen, sier Ressem til Dagens Medisin. 

Ukjent med avtalen

– Godkjente du eller styret arbeidsavtalen til Bagley? 

– Styrets ansvar er å ansette administrerende direktør i selskapet, og så er det administrerende direktør sitt ansvar å sørge for en hensiktsmessig organisering og sikre en effektiv ledelse av selskapet. Det betyr at verken styret eller jeg har godkjent, eller vært kjent med, den konkrete arbeidsavtalen mellom NHN og Thomas Bagley. Styret forholder seg kun til administrerende direktørs arbeidsavtale, sier Ressem.

«Høyt lønnsnivå»

– Din kommentar til hans lønnsnivå?

– Det er ingen tvil om at lønnsnivået er høyt. Jeg har hele tiden forstått det slik at han fikk samme lønn og vilkår i NHN som han hadde i stillingen som IKT-direktør i Helse Sør-Øst. 

– Har hans ansettelse og/eller avgang vært drøftet i styret?

– Styret er orientert av administrerende direktør om ansettelsen og avslutningen av arbeidsforholdet.

TIPS OSS: Vet du noe mer om dette? Kontakt aha@dagensmedisin.no eller ags@dagensmedisin.no

Powered by Labrador CMS