Skisse av det nye sykehuset som er planlagt på Gaustad i Oslo. Helse Sør-Øst vil bygge i høyden.

Foto: Ratio/Arkitema

Nye OUS: Ber helseministeren avklare om politisk beslutning

Helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Kjersti Toppe, spør helseministeren om når det egentlig er blitt fattet en politisk beslutning om at nye Oslo universitetssykehus  (OUS) skal bygges med den kapasiteten som er planlagt.

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.


Kjersti Toppe (Sp)  peker på problemet med at nye sykehus bygges for små, noe som også Legeforeningen har uttrykt bekymring for når det gjelder nye OUS.

Hun viser til at Just Ebbesen, som tidligere var direktør ved Sykehuset Østfold – og som nå er prosjektdirektør for nye OUS, har uttalt følgende til Klassekampen, når han ble spurt om hvorvdt feilen som ble gjort i Østfold er i ferd med å gjentas ved OUS:

«Jeg var administrerende direktør på Kalnes. Administrerende direktør legger ikke premissene for hvor store sykehus skal være – eier bestemmer dette ut fra matematiske framskrivningsmodeller. Kalnes ble designet for at samhandlingsreformen skulle fungere. Det vilkåret ble ikke innfridd. Dette er et mer politisk spørsmål, hvor store sykehus man skal bygge».

Toppe skriver i et spørsmål i Stortinget at hun mener at kapasitetsbehovet ved nye OUS aldri har vært til politisk behandling.

Hun viser til at da Stortinget i fjor behandlet lånesøknaden i fjor, så uttalte Høie at Stortinget ikke skal ta stilling til byggeprosjektet – kun en låneramme. Og at det er styret i Helse Sør-Øst som skal ta beslutningen om selve byggeprosjektet.

– Og da statsrådens såkalte «målbilde» for OUS ble vedtatt i 2016 handlet det kun om tomtevalg og funksjonsfordeling. Statsråden bes derfor avklare hvilken politisk beslutning prosjektdirektøren hentyder til når han sier at sykehuskapasiteten er politisk besluttet, skriver Toppe, som er første nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Har endret dimensjonering

I det samme intervjuet i Klassekampen sier forøvrig Ebbesen at erfaringene Helse Sør-Øst har høstet fra kapasitetsutfordringene på Ahus og Sykehuset Østfold har ført til at de har endret på dimensjoneringen.

– Nye OUS får en relativt større arealramme enn de ville hatt dersom man hadde benyttet vilkårene for de to foregående byggene. Dette gir større robusthet og er svært positivt, sier Ebbesen til Klassekampen.

Powered by Labrador CMS