SENGEPLASSER: Rettspsykiater Randi Rosenqvist etterlyser flere sengeplasser i psykiatrien.

Rettspsykiater Randi Rosenqvist etterlyser flere sengeplasser i psykiatrien

Randi Rosenqvist mener kritikken av Bredtveit fengsel er urimelig, og sier problemet er manglende finansiering og kapasitet i fengsel og psykiatri.

Publisert

– Jeg synes det er urimelig at Bredtveit er fokuset i denne saken, når årsaken er at psykiatrien ikke har kapasitet, og at storting og regjering ikke finansierer fengslene tilstrekkelig, sier Rosenqvist til Klassekampen.

Denne uken presenterte Sivilombudet en rapport om Bredtveit fengsel. Rapporten dokumenterer uholdbare soningsforhold for de innsatte ved Bredtveit fengsel. Samlet sett viser undersøkelsene at det er høy risiko for krenkelse av retten til liv og forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff overfor de innsatte på Bredtveit, konkluderer sivilombud Hanne Harlem.

– Fengslene blir sulteforet, samtidig som de innsatte ofte har mer alvorlige psykiske lidelser. Det er et stort problem at de sykeste ikke får den hjelpen de trenger, nemlig innleggelse i psykiatrien over tid. Det er en skandale at vi ikke klarer å ta vare på disse, sier hun til avisen.

Rettspsykiateren mener at bedre bemanning i fengslene er viktig for å ta vare på de innsattes psykiske helse, og at med nok folk kan man se om en innsatt sliter og ta grep for å forebygge utagering.

Helse- og omsorgsdepartementet hadde ikke anledning til å svare på kritikken før Klassekampens publisering, skriver avisen.

Powered by Labrador CMS