Statssekretær i Helse - og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen (H). Arkivfoto: Vidar Sandnes Foto:

HOD vil avvikle meldeordningen

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sender om kort tid et forslag til høring om å avvikle meldeordningen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Mandag sa Høyres Sveinung Stensland til Dagens Medisin at han ville avvikle meldeordningen, fordi han mener den er unødvendig og byråkratisk.

– Overflødig
Utspillet fra Stensland henger sammen med at Helse- og omsorgsdepartementet nå kunngjør at de vil avvikle ordningen.

– Etableringen av undersøkelseskommisjonen og utvidelse av varselordningen gjør ordningen med å melde fra til Helsedirektorat overflødig, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen (H) til Dagens Medisin.

– En utvidelse av varselordningen er viktigere enn å opprettholde dagens meldeplikt. Den vil innebære at alle som gir helse og omsorgstjenester, også kommuner og private, får plikt til å varsle Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser som fører til betydelig skade og død

Hovedformålet er å bedre pasientsikkerheten. Meldingene skal brukes for å avklare årsaker til hendelsen for å forebygge at tilsvarende skjer igjen. 

– Det vi mener er viktig, er at det er virksomheten selv som har ansvar for å følge opp uønskede hendelser, avvik og å iverksette bedre og treffsikre tiltak.
At sykehusene ikke lenger må melde feil til Helsedirektoratet utgjør ikke en fare for pasientsikkerheten, eller gir mindre kontroll, sier hun:

– Nei, i dag er det slik at en hendelse skal meldes til helsedirektoratet innen 24 timer. Helsedirektoratet har ikke ansvar for å gjøre noe med meldingene.  Det som er viktig er slik at ledelsen tar grep for å gjøre noe med det som har skjedd, forebygge ytterligere skade og hindre at det ikke skjer igjen. Men slik jeg ser det er det blitt viktigere å melde formelt, enn at man tar tak i selve saken.

Skal også gjelde private og kommunene
– I dag gjelder meldeplikten og varslingsplikten kun helseforetakene, men nå skal altså varselordningen gjelde også private og kommuner. Vi tror dette utgjør en bedring av pasientsikkerheten når det understrekes at det er virksomheten selv som er ansvarlige. Statens helsetilsyn har gode systemer fra før av, og de vil fortsatt publisere erfaringer, og sikre at vi lærer av uønskede hendelser i helsetjenesten, sier Erlandsen.

  • Ved mistanke om alvorlig systemsvikt skal meldeordningen varsle Statens helsetilsyn, dette er den såkalte varselordningen.
  • Hendelser som er varslingspliktige til Helsetilsynet skal også meldes til meldeordningen, slik det fungerer i dag.
  • Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, som har vært omstridt, ble vedtatt av Stortinget 6. juni 2017 og er en ny etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Nylig ble det kjent at den skal ledes av Pål Iden.
Powered by Labrador CMS