Har delt ut 100 millioner til lavterskel psykisk helsetilbud

Helsedirektoratet har fordelt 100 millioner kroner til kommunene.

Pengene er en del av en tilleggsproposisjon som følge av pandemien, som ble vedtatt i januar i år.

– Pandemien har på ulike måter satt spor i oss alle. Jeg er glad for at midlene nå er delt ut og håpar de bidrar til en økt kapasitet i dei kommunale tilbudene, slik at personar som treneg hjelp får det, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, i en pressemelding.

Målet er at tilskuddet til kommunene skal bidra til å styrke og øke tilgangen til eksisterende kommunale lavterskeltilbud innen psykisk helse.

I pressemeldinga skriver Helse- og omsorgsdepartemenet at regjeringa ønsker å styrke det psykiske helsetilbudet å sikt også. Det jobbes med en ny plan for opptrapping innen pskyisk helse. Den skal vektlegge de kommunale tjenestene, men skal også sikre økt kvalitet og kapasitet i spesialisthelsetjenesten.

– Vi så utfordringar innen psykisk helse før pandemien, og de har blitt forsterka gjennom pandemien. Nå må vi styrke innsatsen for heile befolkninga si psykiske helse, slår helse- og omsorgsministeren fast.

Powered by Labrador CMS