– Vi snakket om hva vi i utgangspunktet har lært av danskene, og hva vi gjør annerledes fra dag én. Her er det helt konkrete ting som vi er veldig oppmerksomme på, sier Torbjørg Vanvik, leder av Helseplattformen om møtet med departementet. 


 Foto: Anne Grete Storvik
– Vi snakket om hva vi i utgangspunktet har lært av danskene, og hva vi gjør annerledes fra dag én. Her er det helt konkrete ting som vi er veldig oppmerksomme på, sier Torbjørg Vanvik, leder av Helseplattformen om møtet med departementet. Foto: Anne Grete Storvik

HOD om Helseplattformen: – Vi følger ekstra nøye med

Helsemyndighetene sier de følger ekstra nøye med på Helseplattformen, etter problemene i Danmark. Helse Midt-direktøren konstaterer at «mange vil oppleve et helvete».

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

TRONDHEIM (Dagens Medisin): Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) åpnet Helse Midt-Norge ITs konferanse HEMIT 2019 torsdag.

Koster opp mot 3,3 milliarder
Konferansen samlet over 400 deltakere.

Helse Midt-Norges prestisjeprosjekt, journalsystemet Helseplattformen, var et hovedtema for konferansen, og Bjerke manet til å ha forsiktige forventninger.

Stig Slørdahl legger ikke skjul på at innføringen av Helseplattformen kan bli en prøvelse for mange. 

      
        Foto: Anne Grete Storvik
Stig Slørdahl legger ikke skjul på at innføringen av Helseplattformen kan bli en prøvelse for mange. Foto: Anne Grete Storvik

Helseplattformen i Helse Midt-Norge skal tas i bruk fra 2021, og koster opp mot 3,3 millarder kroner. Alle fastleger, kommuner og sykehus i regionen skal bruke samme IT-løsning.
I Danmark, som har system fra samme leverandør som Helse Midt, Epic, har journalløsningen fått svært mye kritikk siden det ble lansert i to helseregioner.

Politikere i Danmark har tatt til orde for å skrote hele systemet.

Statssekretær Bjerke viste også til at man er nødt til å lære av hvordan innføringen har gått andre steder; en klar henvisning til Danmarks problemer med Sundhedsplatformen:

Forrige uke ga den danske helseministeren en «siste advarsel» til de to regionene som bruker systemet.

Samtidig krever Det Regionale Overlægeråd i Region Sjælland at Sundhedsplatformen avvikles av hensyn til pasientsikkerheten. Overlegene sier, ifølge Ugeskriftet, at de ikke lenger tror på at problemene kan løses. Lederen for overlægerådet Anne Jung kaller Sundhedsplatformen for «den største katastrofen i mitt profesjonelle liv».

– Vi følger med
Til Dagens Medisin sier Maria Jahrmann Bjerke at de nå følger situasjonen nøye.

–  Jeg skal ha møte med Helseplattformen her i dag. Vi følger ekstra nøye med, og vi har gjennomgått erfaringene fra Danmark, sier Bjerke.  

– Mange vil oppleve et helvete
Administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl, har ingen forventinger om at innføringen av Helseplattformen vil gå smertefritt for seg:

–  Det er et komplekst prosjekt. Når det innføres vil mange oppleve det som ganske utfordrende. Og mange vil oppleve et helvete. Målet med en god forberedelse er at disse opplevelsene blir kortvarige. Men det vil bli store utfordringer og derfor jobbes det knallhardt for å få et godt grunnlag slik at man unngår problemer slik som i Danmark, sier Slørdahl til Dagens Medisin.

Helseplattformen-direktøren: – Klinikerne bestemmer

Torbjørg Vanvik, leder av Helseplattformen, møtte Bjerke torsdag, og her ble bekymringene tatt opp.

–  Vi snakket om hva vi i utgangspunktet har lært av danskene, og hva vi gjør annerledes fra dag én. Her er det helt konkrete ting som vi er veldig oppmerksomme på, sier Vanvik til Dagens Medisin.

Hun sier at foruten god involvering av fagfolk, så er det viktig med informasjonsforvaltning:

–  Det betyr at man lærer Epic-systemets informasjonsmodell å kjenne, og hvordan data gjenbrukes i løsningen. Da øker forståelsen av hva som kan endres i konfigurasjonsarbeidet, og konsekvensene av dette.

200 fagfolk
–  Det er jo klinikerne selv som skal bestemme hvordan det skal konfigureres, og da må vi kjenne muligheter og begrensninger i systemet, understreker Vanvik.

Apparatet som er satt i gang er svært: I disse dager har holdes det 270 møter mellom helsepersonell, Epic og Helseplattformen. Møtene finner sted i høst, og over 200 fageksperter deltar.

–  I møtene får fageksperten, som er helsepersonellet, presentert systemet og dets helt konkrete funksjoner. De får sagt hva de mener bør bort, eller legges til. Deretter blir det igjen nye møter der fagfolkene får presentert hva som er bygd inn i systemet etter deres ønske, og igjen får de muligheter til å gi innspill, forteller Vanvik.

–  Vant til å få avleggs systemer

Overlege ved ortopedisk avdeling, ved St. Olavs hospital Trude Basso, holdt innlegg på konferansen, og temaet var «Klikksammenbrudd for helsearbeidere?». Basso er tidligere tillitsvalgt ved sykehuset.
–  Det er kanskje en viss motstand i helsevesenet til nye påfunn. Vi jobber som vi gjør, og ofte er det en god grunn til at vi jobber som vi gjør. Av og til blir motstanden feiltolket: Det handler egentlig ikke om en profesjonskamp, men om en erfaringsbasert, og sunn skepsis, sa Basso.

Problemet, mener Basso, er at helsepersonell er vant til å få systemer som er umodne eller avleggs.

–  For eksempel talegjenkjenning, sa Basso, og viste til det utskjelte systemet og de mange eksemplene på uforståelige diktater i journalene.
Basso er positiv til Helseplattformen, og har tidligere manet til at fagfolkene må være pragmatiske når det kommet til innføringen av det nye journalsystemet.

–  Så lenge Helseplattformen tar i bruk systemet på en fornuftig måte slik at man ikke får funksjoner som ikke er tilpasset vår arbeidshverdag, så er det selvsagt bra at vi får et nytt system, sier Basso til Dagens Medisin.

HELSEPLATTFORMEN

Anbudsprosessen for å anskaffe systemet i Helse Midt har pågått i flere år.

Epic «vant» anbudet etter at selskapet Cerner trakk seg helt i innspurten av anbudskonkurransen, i juni i fjor.

Cerner uttalte da at ønskene fra Helseplattformen ikke var forenlige med deres forretningsmodell.

Helseplattformen tilbakeviste da at Cernes uttrekking ville gjøre det vanskeligere å stille krav til leverandøren.


Kritikk i Danmark
Det er det samme selskapet, Epic, som har stått bak innføringen av den danske «Sundhedsplatformen».

Sundhedsplatformen er et IT-system til 2,8 milliarder danske kroner som er ment å skulle erstatte opp mot 30 IT-systemer på samtlige sykehus i to danske regioner.

I Danmark har politikerne diskutert hvorvidt de skal skrote hele systemet, etter at kritikken har haglet siden systemet ble rullet ut.

Powered by Labrador CMS