HELSE NORD: Helse‐ og omsorgsminister Ingvild Kjerkol gir mer penger til Helse nord.

362 millioner kroner mer til Helse nord

Helse nord jobber med kuttplaner. Nå får helseforetaket 362 millioner kroner mer på årets budsjett for å dekke vedlikehold og utbygginger.

Publisert

I regjeringens nysaldering av statsbudsjettet for i år, settes det av 200 millioner kroner til vedlikehold av bygg og medisinsk utstyr i Helse nord. I tillegg får helseforetaket 162 millioner kroner til bygging av nye helikopterlandingsplasser på sykehusene i Kirkenes og Hammerfest.

Helseforetaket er i en presset økonomisk situasjon og står i en bemanningskrise. De har budsjettert med underskudd i år. En arbeidsgruppe som styret i Helse nord har satt ned, har foreslått flere kutt. Blant annet vil de gå fra to til ett akuttsykehus på Helgeland, degradere Lofoten sykehus til et distriktsmedisinsk senter og fjerne akuttilbudet på Narvik sykehus.

Forslaget har fått mye kritikk lokalt.

– Denne regjeringen vil sikre at det fortsatt er et trygt sykehustilbud i Nord-Norge. Derfor foreslår vi at det bevilges 200 millioner kroner på inneværende budsjett slik at Helse nord fortsatt kan gjøre noen oppgraderinger i bygg og medisinteknisk utstyr til tross for at de har en krevende økonomisk situasjon, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

I det nysalderte budsjettet får også sykehuset i Namsos penger til å bygge ny helikopterlandingsplass.

Powered by Labrador CMS