EN GRENSE: – Det er betryggende at St. Olavs hospital har iverksatt kompenserende tiltak for å trygge pasientsikkerheten, men det er en grense for dette også, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge.

Foto: Helse Midt-Norge

Styret i Helse Midt-Norge vil «sette alle kluter til»

Alle mann til dekk, er beskjeden fra styret i Helse Midt-Norge i lys av situasjonen ved St. Olavs hospital.

Publisert

St. Olavs hospital har ikke greid å hente seg inn igjen etter innføringen av Helseplattformen i midten av november og ingen av klinikkene drifter ennå som normalt igjen. Situasjonen ved sykehuset har ført til sterk bekymring. St. Olavs hospital og Helseplattformen jobber nå med en liste over feil og endringer, som må til for å få sykehuset tilbake til normal drift, og hvilke ressurser som kreves for å få løst problemene.

– Nå forventer jeg at vi setter alle kluter til. Det er nødvendig at alle disponible ressurser og innleie av konsulenter med spesialkunnskap nå settes inn i arbeidet for å avhjelpe situasjonen ved St. Olavs hospital, uttaler styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge etter at styret tok stilling til en sak om status for innføringen av journalsystemet.

– Finnes en grense

I meldingen som Helse Midt-Norge har lagt ut på egne nettsidener, sier styreleder Mjøen videre at styret ser alvorlig på de utfordringene som ansatte ved St. Olavs hospital nå opplever i sin hverdag.

– Det haster derfor å løse de kritiske feilene vi sliter med. Det er samtidig betryggende at St. Olavs hospital har iverksatt kompenserende tiltak for å trygge pasientsikkerheten, men det er en grense for dette også.

«Ekstra ressurser»

Da Dagens Medisin intervjuet direktør Grethe Aasved ved St. Olavs hospital tidligere i uken, sa Aasved at sykehuset i samarbeid med Helseplattformen, har laget en liste over hva som må til for at journalløsningen skal være forenlig med normal drift. 

Og at hun venter på en bekreftelse på at det settes inn nødvendige ressurser for å gjennomføre endringene som er på listen. 

Administrerende direktør Stig Slørdahl svarte ikke onsdag på spørsmål fra Dagens Medisin om Helse Midt-Norge ville bistå med mer ressurser for å få gjennomført endringene. Men han skrev i en e-post at «det er viktig at det er nok ressurser på St. Olav til å få løst kritiske feil».

I meldingen torsdag viser Helse Midt-Norge til «ekstra ressurser». På spørsmål om hva som ligger i «ekstra ressurser», svarer kommunikasjonsavdelingen:

«Man vil nå sørge for å disponere alle tilgjengelige ressurser, og i tillegg så pågår det en anskaffelse av innleie av flere konsulenter. Dette betyr ekstra ressurser som blir tilført for å avhjelpe situasjonen ved St. Olavs hospital.» 

Skal evaluere risiko i uke 1

Samtidig med at St. Olavs hospital har slitt med å hente seg inn igjen, har bekymringen for hvordan det vil gå med videre innføring av journalsystemet økt blant ansatte. Etter planen skal Helse Nord-Trøndelag ta i bruk Helseplattformen i februar.

– Vi visste at den komprimerte tidsplanen for utrulling av Helseplattformen ville være krevende og vi må være villig til å justere denne hvis det blir nødvendig. Jeg forventer at vi tidlig i januar har nødvendig dokumentasjon og risikovurdering på plass for å ta stilling, uttaler Mjøen i meldingen fra Helse Midt-Norge. 

I vedtaket fra styremøtet heter det at «planlagt evaluering og risikovurdering skal gjennomføres i uke 1 - 2023. Denne rapporten blir en viktig del av et beslutningsgrunnlag for videre framdrift og implementering av Helseplattformen i Helse Nord-Trøndelag HF, Helse Møre og Romsdal HF og kommunene. En ny vurdering av implementeringsplanen behandles i ekstraordinært styremøte senest fredag 6. januar 2023».

Aktuelt: Krf utfordrer Kjerkol om situasjonen ved St. Olav

Powered by Labrador CMS