GLAD: Stig Slørdahl, administerende direktør i Helse Midt-Norge, var glad for at han onsdag fikk avtalen om Helseplattformen i boks. Avtalen er stor både i penger og fysisk størrelse. Også visepresident Ellen White fra Epic var tilstede. Foto: Anne Grete Storvik

Signerte milliardavtale: – Vi har valgt riktig

Helse Midt-direktør Stig Slørdahl er ikke i tvil om at Helseplattformen vil bli en suksess.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

TRONDHEIM (Dagens Medisin): – Jeg er selvsikker. Vi har valgt det rette systemet.

Det sa administrerende direktør i Helse Midt-Norge Stig Slørdahl, før signeringen av milliardkontrakten med Epic, det amerikanske selskapet som skal levere journalløsningen som skal omfatte hele Helse Midt-Norge.
Til Dagens Medisin sier Slørdahl at han er trygg på at innføringen vil gå bra.

Judy Faulkner, toppsjef i Epic, hadde sendt en videohilsen der også hun signerte kontrakten. Onsdag var det imidlertid visepresident i Epic, Ellen White og Nils Kvernmo, styreleder i Helseplattformen AS, som skrev under. Foto: Anne Grete Storvik

– Du er ikke nervøs for hva dere driver med nå?

– Nei, jeg føler meg trygg. Selvfølgelig er slike prosjekter risikofylte. Men jeg har jobbet med anskaffelsen siden 2015, da jeg begynte i jobben. Fagfolk har vært inne i dette, og jeg føler meg trygg på at prosessen har vært grundig og god.  Plattformen skal tilpasses norsk helsetjeneste, og blant annet har vi utvidet tiden for testing og implementering, sier han.  

Sammenlignet med innføringen i Danmark, bruker Helseplattformen nær ett år ekstra på disse forberedelsene.  

Selve kontraktsverdien for anskaffelsen er på 1,2 milliarder kroner, dette inkluderer lisenser, leverandørens tjenester og ti års vedlikehold.

Helse Midt RHF budsjetterer med 3,3 milliarder kroner for hele gjennomføringen.

Helseforetaket etablerte nylig et aksjeselskap, Helseplattformen AS, som skal forvalte avtalen med Epic.

Tidligere sykehusdirektør ved St.Olavs hospital, Nils Kvernmo, er styreleder for selskapet, og det var dermed han som sto for selve signeringen av avtalen onsdag. Han sier til Dagens Medisin at han er spent på hva Helseplattformen vil bringe.

– Hva får dere for pengene?

– Vi må være forberedt på å bruke penger. Det koster å få et nytt journalsystem. Og vi er spent på hvor mye støtte systemet gir i klinisk arbeid og til arbeidsflyten, sier Kvernmo.

Ettersom selskapet Cerner trakk seg i siste liten fra anbudskonkurransen, sto Epic igjen som «vinner».

Torbjørg Vanvik, programdirektør for Helseplattformen skulle gjerne ha hatt to selskap med inn i konkurransen, sier hun. Men hun peker på at disse omstendighetene også har gitt muligheter:

– Vi skal konvertere store mengder data fra dagens system og over i nytt system. Det at vi visste hvilket grensesnitt Epic har, gjorde at vi kunne begynne å forberede oss tidlig, sier Vanvik,  og understreker at de ikke hadde kontakt med Epic under anbudsprosessen, slik reglene er.
Epic leverer også Sundhedsplatformen til to regioner i Danmark. Innføringen av systemet har fått massiv kritikk.

Den danske Rigsrevisionen kom med en knusende rapport i fjor.  
– Statsrevisorene finner at Region Hovedstadens forberedelse av innføringen av Sundehdsplatformen på Herlev og Gentofte Hospital har vært uprofesjonell og kritikkverdig, het det i rapporten.

De pekte særlig på at «regionen tok Sundhedsplatformen i bruk uten tilstrekkelige analyser av hvordan Sundhedsplatformen ville påvirke sykehusenes aktivitet og helsepersonellets produktivitet.

Torbjørg Vanvik sier hun har fulgt Sundhedsplatformen tett siden den ble innført. Og Helseplattformen har lært av feilene som er gjort i Danmark, sier hun.

– Er dere godt forberedt sammenlignet med det Danmark var?

– Ja, på den tekniske siden er vi det. Og når det gjelder planleggingen og å få opp beslutningsstrukturen – med andre ord at alle profesjoner som jobber i helsetjenesten er med i planleggingen. Det er de som bestemmer hvordan løsningen skal være; det medisinske innholdet og arbeidsprosessene.
– Har dere tenkt annerledes på grunn av erfaringene i Danmark?

– De er veldig rause med å fortelle om hva de ser at de har gjort feil. Det har helt konkret påvirket hvordan vi har bygget opp innføringsorganisasjonen vår, sier Vanvik.

Epic-sjef: – Vi anser Helseplattformen for å være en livslang kunde.

– Vårt hovedkvarter er i Madison, der er det mange nordmenn, og skandinaver. Så det føltes litt som «dette skal vi gjøre», sier visepresidenten i Epic om selskapets prosjekter i Norge. I fjor signerte selskapet en kontrakt om laboratoriedataystemer med Helse Midt. Foto: Frode Nikolaisen/Helse Midt-Norge

Epics visepresident Ellen White, hadde tatt turen til Trondheim fra hovedkvarteret i Madison, Wisconsin i USA for å signere kontrakten.

At et amerikansk selskap skal inn i norske forhold, har bekymret  kritikerne.  Epic er et av USAs største teknologiselskaper, ifølge New York Times, og de leverer journalløsninger til prestisjesykehus som Memorial Sloan Kettering og Mayo Clinic.

– Helseplattformen er et stort prosjekt, også for oss, understreker Ellen White overfor Dagens Medisin.

– Og det er et nytt land for oss også. Vårt system er lagd for én plattform. Og hele landet kunne antakelig vært på den plattformen.

Litt følelser og idealisme har også spilt inn når selskapet har gått inn i Helseplattformen. Dette vil White gjerne få frem.

– Vårt hovedkvarter er i Madison, der er det mange nordmenn, og skandinaver. Så det føltes litt som «dette skal vi gjøre». Det er et godt prosjekt og flotte folk.

– Hva tenker dere om kritikken dere får i Danmark?

– Vi bryr oss selvsagt om Danmark og deres prosjekt. Men vi har også 450 kunder med prosjekter som er like komplekse og prestisjefylte og som har gjort det bra. Men alle har utfordringer. I Danmark har disse blitt fokusert på. Vi kunne ha gjort ting bedre, og de kunne ha gjort ting bedre. Men vi har lært mye av det også, det samme har Helseplattformen. Vi lærer fra hvert prosjekt vi gjør, sier hun.

Regjeringens mål om «En innbygger, en journal» ble satt for seks år siden. Nå lager Helseplattformen et eget system som skal omfatte alle kommuner og sykehus i Helse Midt. Mange mener visjonen er gått i oppløsning, og spør seg hvorfor det satses på et helt eget system i Helse Midt.

Kritikere er dermed bekymret for at Epics systemer ikke skal være i stand til å «snakke» med andre systemer i andre regioner.

På spørsmål om hvordan Epic-systemet kommuniserer med andre systemer, svarer White:

– Det er enklere noen steder enn andre. Vi har 35 millioner transaksjoner, overføringer av data, hver eneste dag. Systemet er veldig robust. Hvis du utveksler informasjon mellom Epics systemer så foregår det helt sømløst. Men halvparten av de 35 millioner transaksjonene skjer mot andre systemer.

– Så det er mulig?

– Ja, men de andre systemene må kunne ta imot Epic.

Ifølge Helseplattformen gjelder kontrakten med Epic ti år etter at systemet er ferdig installert og godkjent, anslagsvis fra år 2022.

På spørsmål til White om hvor lenge kontrakten egentlig varer, så ler hun:

– Jeg vet sannelig ikke helt. Vi tenker ikke slik. Vi blir sjelden erstattet, det skjer bare hvis noen blir kjøpt opp og de er nødt til å kjøpe noe annet. Men ingen har valgt å forlate oss. Vi anser Helseplattformen for å være en livslang kunde. De vil jo ha lisensen for evig.

– Leger forteller at de bruker stadig mer tid på å dokumentere, i stedet for pasientbehandling. Hvordan vil Helseplattformen og Epic forhindre dette?

– Det er en betimelig diskusjon, og dette skal leger være bekymret for, og diskutere. Vi bruker enormt mye tid på å gjøre systemer og verktøy mer effektive, og på å gjøre dem intuitive. Hvert land er unikt, og det må vi ta hensyn til. Men vi har et system basert på best practice fra de beste i verden, som Mayo og Stanford university.

Må være med på operasjoner
Alle som jobber med utvikling av IT-systemet hos Epic, må tilbringe tid i klinikken eller på operasjonssalen.

– Ja, det er påkrevd, om du skal jobbe som utvikler hos oss så må du være med på så og så mange operasjoner for eksempel, der du står skulder til skulder med de som er på jobb i operasjonssalen. For vi bruker tid med kundene våre. Judy (Faulkner, toppsjefen i Epic, journ.anm) sier at du kan vise en kunster et bilde av et tre, men hvis kunstneren får se et virkelig tre, så blir tegningen annerledes, avslutter White.

Mindre skriving, flere klikk?
Helseplattformen beskriver selv at det blir mindre skriving, men at det kan bli flere klikk på dem som jobber i systemet.

- Det nye systemet som leveres av Epic, baseres på standardisert informasjon. Det betyr i større grad bruk av ferdig oppsatt informasjon, noe som vil kunne medføre noe mer klikking. Fritekstmulighetene er færre og det blir derfor mindre skriving, men det vil fortsatt være mulighet for å legge inn informasjon med fritekst.

Powered by Labrador CMS