DOMINO: – Det er jo et samarbeidsprosjekt dette, og det er viktig at alle eierne er med på de avgjørelsene som nå tas. Derfor har vi en prosess utenfor offentligheten, og kommer tilbake med en tydelig plan etter styremøtet, sier Christer Mjåset, viseadministrerende direktør i Helseplattformen AS. Foto: Vidar Sandnes

DOMINO: – Det er jo et samarbeidsprosjekt dette, og det er viktig at alle eierne er med på de avgjørelsene som nå tas. Derfor har vi en prosess utenfor offentligheten, og kommer tilbake med en tydelig plan etter styremøtet, sier Christer Mjåset, viseadministrerende direktør i Helseplattformen AS.

Foto: Vidar Sandnes

Helseplattformen: Nye datoer for oppstart kommer til uken

Neste uke vedtas en ny innføringsplan for Helseplattformen. St. Olavs hospitals oppstart kan bli senere enn september.

Publisert

– Vi har gjennomgått og utarbeidet mulige scenarier og sett på forventninger,og økonomi som er knyttet til disse. Det som er klart, er at utsettelsen ved St. Olavs vil få noe å si for de andre aktørene, sier viseadministrerende direktør Christer Mjåset i Helseplattformen AS.

Den gamle innføringsplanen for Midt-Norges nye helseverktøy måtte som kjent forkastes etter at St. Olavs hospitals oppstart ikke gikk som planlagt.

Les også: Prøver å unngå dominoeffekt

Unntatt offentligheten

Mjåset opplyser at det konkrete innholdet i scenariene er unntatt offentligheten frem til styremøtet 30. mai, men at det ble presentert for styret som en orienteringssak på et ekstraordinært møte før helga. Ny innføringsplan må vedtas både i Helseplattformens styre og i Helse Midt-Norge, da det er helseforetaket som skal ta ekstraregninga som vil komme som følge av endringene.

– De eventuelle ekstra kostnadene som påløper som følge av utsettelse av innføring av Helseplattformen ved St. Olavs hospital fra 7. mai, betales av Helse Midt-Norge RHF, har kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås i det regionale helseforetaket tidligere uttalt til Dagens Medisin.

Les også: Nå er det klart hvem som skal betale

Helseplattformen opplyser at de har en løpende dialog med alle parter som nå blir påvirket av den dominoeffekten de hadde håpet å unngå.

– Det er jo et samarbeidsprosjekt dette, og det er viktig at alle eierne er med på de avgjørelsene som nå tas. Derfor har vi en prosess utenfor offentligheten, og kommer tilbake med en tydelig plan etter styremøtet, sier Mjåset.

Planen som må endres

Etter opprinnelig plan skulle Helse Nord-Trøndelag og åtte kommuner (Åfjord, Indre Fosen, Ørland, Levanger, Verdal, Holtålen, Os og Røros) i produksjonssetting to kobles på i november, mens neste pulje med Helse Møre og Romsdal og ti kommuner (Kristiansund, Hustadvika, Molde, Rauma, Aukra, Vestnes, Ålesund, Fjord, Rindal og Sula) skulle gå live i april 2023. Siden skulle ulike aktører komme på i puljer frem til 2025.

Helseplattformen tidligere har opplyst at de vil følge denne innføringsplanen til tross for endringen ved St.Olavs hospital.

– Det er avtalt innføring i åtte nye kommuner og Helse Nord-Trøndelag i november, og forberedelsene er allerede godt i gang, opplyste Torbjørg Vanvik i en pressemelding 27. april. Nå ser det ut til at et nytt styrevedtak vil endre planen.

Uviss oppstart på St.Olavs hospital

I løpet av mai har Helseplattformens administrasjon har vurdert ulike kombinasjoner og forskyvinger. Alle løsningene må ta hensyn til at det vil legge beslag på mye ressurser å få St. Olavs hospital koblet på.

– St. Olavs er en stor aktør. Sykehusets har sagt at de er klare fra 15. september, men jeg vil presisere at styret i Helseplattformen ikke har gjort noe vedtak om at det blir faktisk oppstartsdato, sier Mjåset.

Les også: Ledelsen ved St. Olavs hospital ønsker oppstart i september

Les også: Umulig å ikke utsette

– Rokker ikke ved visjonen

Helseplattformen har siden det dramatiske styrevedtaket ved St.Olavs hospital 27. april, hatt hendene fulle med hasteendringer. Mjåset opplever på ingen måte at lufta har gått ut av ballongen.

– Ettersom det er så mange deltakende aktører i dette prosjektet, er vi vant til endringer og omstillinger, så det gikk overraskende fort for folk å rette blikket fremover og begynne å jobbe med nye planer for innføring, sier visedirektøren.

Han rapporterer om god stemning etter en vellykket go-live i Trondheim kommune, som på grunn av frafallet av St. Olavs hospital ble gjennomført i en mindre presset situasjon enn forventet. Man har hatt mulighet til å sette inn ekstra ressurser der det har vært utfordringer.

Christer Mjåset fremholder at han ikke er bekymret for at forsinkelsene vil føre til negativitet rundt prosjektet.

– Det er selvsagt alltid utfordrende når folk har forventninger, og det blir endringer. Vi er opptatt av å holde god dialog med kommuner og det er krevende når det er snakk om så mange aktører. Jeg opplever likevel at de involverte forstår hvorfor de nå vil bli berørt og at alle er innstilt på å jobbe etter den nye planen som snart kommer. Jeg må få berømme aktørene for det, sier Mjåset og forteller om positiv energi mot neste runde i en organisasjon som rigger seg sånn at de skal få innført kommuner og helseforetak etter ny plan.

– De endringene vi får nå, rokker ikke ved selve prosjektet og visjonen for Helseplattformen, sier Mjåset.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS