PÅ STREKK: – Folk strekker seg langt allerede i dag og står på for å unngå ventelister. Vi klarer ikke å kompensere hvis systemet gjør at vi bruker mer tid, sier overlege Ingunn Hatlevoll ved St. Olavs hospital. Foto: Privat

PÅ STREKK: – Folk strekker seg langt allerede i dag og står på for å unngå ventelister. Vi klarer ikke å kompensere hvis systemet gjør at vi bruker mer tid, sier overlege Ingunn Hatlevoll ved St. Olavs hospital.

Foto: Privat

Helseplattformen: – Det store spørsmålet er hva som skjer etter fire uker

Tillitsvalgt Ingunn Hatlevoll håper på det beste når Helseplattformen skal innføres, men er ikke beroliget av ledelsens planer.

Publisert

Ansatte ved flere avdelinger ved St. Olavs hospital har den siste tiden uttrykt sterk bekymring for hva som vil skje når sykehuset tar i bruk den nye journalløsningen Helseplattformen.

Det vil etter alle solemerker skje den 12. november, selv om den formelle beslutningen om dette fattes i styremøte i Helse Midt-Norge neste torsdag.

Torsdag uttalte styreleder Ola Strand ved St. Olavs hospital at styret har blitt forsikret om at det ikke gjenstår feil som er kritiske for «go live» denne datoen.

– Helt avgjørende

Dagens Medisin har tidligere omtalt at de ansatte ved Kreftklinikken ved St. Olavs hospital har sendt en bekymringsmelding til ledelsen om følgene ved å innføre det nye journalsystemet.

De ansatte har spesielt vært bekymret for følgene av en reduksjon i aktivitet.

Etter planen skal sykehuset være tilbake i full drift fire uker etter at plattformen tas i bruk. I pressemeldingen som St. Olavs hospital publiserte torsdag, sier styreleder Strand følgende om målet.

–  Dette er den største risikoen ved innføringen av Helseplattformen. Det er helt avgjørende for forsvarlig drift at aktiviteten kommer opp på normalt nivå som planlagt. Selv om St. Olavs hospital i dag er blant universitetssykehusene med de laveste ventetidene, kan dette raskt forverre seg dersom vi ikke kommer tilbake til vanlig driftsnivå som planlagt.

Stort spørsmål

Overlege Ingunn Hatlevoll er tillitsvalgt for Overlegeforeningen og var en av dem som undertegnet brevet til klinikkledelsen ved Kreftklinikken. Denne uken har det blitt avholdt et møte mellom klinikkledelsen og de tillitsvalgte.

Hatlevoll er fortsatt bekymret for innføringen av Helseplattformen. Hun understreker at ingenting ville vært bedre enn om det gikk fint, men at ansatte fortsatt bekymrer seg for om det vil være mulig å komme tilbake til normal drift innen det oppsatte målet.  

– Det store spørsmålet er hva som skjer etter fire uker. Der er nok flertallet av mine kolleger veldig usikre. Vi ser på det som ganske urealistisk, sier overlegen.

– Selv om vi bare skulle fått en fem prosents reduksjon i aktiviteten, vil det føre til helt uakseptable ventelister. Det er forskjell på kreftdiagnoser når det gjelder hvor lenge man kan vente, men det skal generelt ikke så lange forsinkelse til før det fører til prognosetap.

Noen inn og noen ut

Før møtet med de ansatte ble avholdt, uttalte viseadministrerende direktør Tom Christian Martinsen til Dagens Medisin at sykehuset er godt forberedt. Han viste også til at det jobbes med tiltaksplaner.

Hatlevoll viser til at det er lagt planer om økt bemanning, men at det likevel vil bli en krevende periode.

– Vi blir flere folk på jobb, blant annet fordi ingen tar ut overlegepermisjon, ferie eller drar på kongressreiser. Men samtidig er noen superbrukere og når de ikke er i klinikken må andre dekke opp for dem.

«Superbrukerne» skal bistå med å sørge for at alle ansatte behersker it-løsningen.

Hun berømmer sine kolleger for å stille opp ekstra, og viser blant annet til at sykepleiere har gått med på å jobbe ekstra lange vakter og vaktuker i innføringsfasen.

– Dette handler ikke om at vi ikke er endringsvillige. Det handler om at vi ser risikoen for at vi ikke skal klare å håndtere pasientene.

– Har dere noe alternativ til innføring av plattformen?

– Alle er nok enige om at vi trenger et nytt system. Det har jo vært en mangeårig prosess med Helseplattformen. Vi har hørt om at den skulle gjøre hverdagen vår enklere, og bedre samhandling med kommunehelsetjenesten. Men nå virker det ikke som hverdagen blir enklere. Vi frykter at vi, selv om vi trener aldri så mye, vil bruke mer tid enn i dag. Da blir det dyrere å gjøre den samme jobben. Da forsvinner hele poenget. Jeg spør eg om det går an å stoppe opp og se på dette på ny.

Mulig endring

Det kommer muligens en endring i planen. Innføring av Beacon, programmet for bestilling og administrering av cellegift, ligger an til å bli utsatt.

Bekymringer knyttet til dette programmet ble spesifikt nevnt i bekymringsmeldingen fra de ansatte.

– Vi har blitt fortalt at Beacon skal utsettes, sier Hatlevoll.

Dersom innføringen av cellegift-programmet utsettes vil det være en lettelse og avhjelpe situasjonen, mener hun.

– Folk strekker seg langt allerede i dag og står på for å unngå ventelister. Vi klarer ikke å kompensere hvis systemet gjør at vi bruker mer tid, sier overlegen.

– Men det er jo ingen som vet hvordan det vil gå. Vi kan jo bli positivt overrasket. Vi skal gjøre det vi kan.

Dagens Medisin har kontaktet St. Olavs hospital for å ta rede på om det er besluttet å utsette bruken av Beacon-programmet, men har så langt ikke mottatt svar på dette.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS