RHF HAR ANSVAR: – Det er viktig for meg å understreke at det regionale helseforetaket har ansvar for å sørge for at befolkningen får nødvendige spesialisthelsetjenester, og at helseforetakene har ressurser og rammebetingelser til å yte dette, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen (H).

Foto: Arkivfoto

HOD: – En sentral pasientrettighet

– Jeg har forståelse for at sykehusene i Nord-Norge, og særlig Finnmarksykehuset, har større utfordringer med rekruttering enn mange andre deler av landet, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H).

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

På spørsmål til helseminister Bent Høie (H) om hvilke tanker han gjør seg rundt fristbruddordningen og dens konsekvenser, er det statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) som svarer. 

Underlagt tilsyn
Erlandsen redegjør i en epost til Dagens Medisin for hvordan fristbruddordningen fungerer. Hun viser videre til at det er den som gir helsehjelpen, som er ansvarlig for at hjelpen er forsvarlig.

– Det ville ha vært i strid med grunnleggende pasientrettigheter dersom sykehuset kunne intervenere midt i et behandlingsforløp og kreve pasienten tilbake til sitt opprinnelige behandlingssted. Pasienten har rett til å velge behandlingssted. Det er imidlertid ikke riktig å si at de private får holde på uten innsyn. Fristbruddleverandørene er, som alle andre som yter behandling i spesialisthelsetjenesten, underlagt tilsynsmyndighetenes tilsyn og kontroll, uttaler hun. 

Forstår utfordringene
– Det er viktig for meg å understreke at det regionale helseforetaket har ansvar for å sørge for at befolkningen får nødvendige spesialisthelsetjenester, og at helseforetakene har ressurser og rammebetingelser til å yte dette, bemerker statssekretæren.

– Jeg har forståelse for at sykehusene i Nord-Norge, og særlig Finnmarksykehuset, har større utfordringer med rekruttering enn mange andre deler av landet. Fristbruddordningen er likevel en sentral pasientrettighet, og den skal være like mye verdt for pasienter i hele landet, fastslår hun.

Powered by Labrador CMS