VAR INNLAGT: En ny studie har fulgt opp tvangsinnlagte med psykose tre år etter sykehusutskrivelse. Illustrasjonsfoto: Arkiv Foto:

Ikke færre reinnleggelser med tvang uten døgnopphold

– Gruppen på tvang fikk innskrenket friheten sin, men uten at det fikk effekt på antallet som ble reinnlagt, antallet reinnleggelser eller liggedøgn, sier norsk forsker.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

UNØDVENDIG: – Studien fra England kan tyde på at dersom vi har gode oppsøkende tjenester, trenger vi ikke tvang, mener forsker Jorun Rugkåsa ved Ahus og ved Oxford University. Foto: Privat

Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold hadde ingen effekt på reinnleggelser hos personer med psykose.
Dette fant artikkelforfatterne av en britisk studie, publisert i Lancet Psychiatry, med 336 pasienter og med en norsk forsker som sisteforfatter. Resultatene har vakt internasjonal interesse, ifølge Jorun Rugkåsa.
Følger opp randomisert studie
Studien er en oppfølging av en randomisert studie publisert i 2013, hvor pasienter med psykose som ble utskrevet fra sykehus ble randomisert til enten tvang uten døgnopphold (TUD) eller til frivillig status via kort sykehuspermisjon.

Mens den første studien ikke fant effekt av TUD på reinnleggelser etter ett år, finner en ny studie som har fulgt gruppene i ytterligere to år, heller ingen effekt.
– Gruppen på tvang fikk innskrenket friheten sin, men uten at det fikk effekt på antallet som ble reinnlagt, antallet reinnleggelser eller liggedøgn. En studie vi fikk publisert i fjor, viste heller ingen forskjell i livskvalitet eller andre sosiale utfall mellom gruppene. Ideen med tvang uten døgnopphold er at dette skal føre til at pasientene blir bedre, men våre studier tyder på at TUD ser ut til å ha lite for seg, sier Jorun Rugkåsa til Dagens Medisin.

Hun er seniorforsker ved Avdeling for helsetjenesteforskning ved Akershus universitetssykehus og har en bistilling ved Departement of Psychiatry ved Oxford University i England.
Langvarig
Studien viste også at de som startet på tvang, var under tvang over lang tid.
– De som forlot sykehuset på tvang, var i snitt 180 dager på tvang før det skjedde noe annet. Gruppen som i utgangspunktet ble randomisert til frivillig status via en kort permisjon, var på tvang i bare åtte dager i forlengelse av sykehusoppholdet.

Ettårsoppfølgingen, som ble publisert i The Lancet i 2013 med Rugkåsa som andreforfatter, viste at 36 prosent i begge gruppene ble reinnlagt i løpet av året. For denne studien ble Rugkåsa belønnet av Nasjonalt forum for akuttpsykiatri med pris for beste forskningsartikkel.
– Den nyeste studien er en naturalistisk studie, siden deltakerne i den første ettårsstudien ikke forble randomisert. I løpet av hele treårsperioden ble to av tre reinnlagt, og fortsatt ingen signifikant forskjell mellom gruppene, forteller Rugkåsa.
– Hvor utbredt er TUD i Norge?
– Vi har dårlige tall på dette, men det pågår nå en nasjonal studie som vil kartlegge omfanget. Men tvangsbruken i Norge er generell høy, og med nedbygging av institusjoner, kan mer av tvangsbruken gå fra tvangsinnleggelser til tvang uten døgnopphold, svarer Rugkåsa.

En norsk kvalitativ studie av Henriette Riley, publisert i fjor, viste at pasienter på TUD opplevde begrenset frihet gjennom utstrakt kontroll og liten pasientinnflytelse.
Få uten oppfølging
Rugkåsa bemerker at det er forskjeller mellom både lovgivning, tvangsbruk og helsetjenester i England og i Norge.
– Blant annet må det i Norge fattes et eventuelt tvangsmedisineringsvedtak i tillegg til TUD, mens dette inngår i TUD-vedtaket det britiske systemet.
– Kan det bety at man kunne ha funnet en forskjell på tvang og ikke tvang hvis tilsvarende studie ble gjennomført på pasienter i Norge?
– Jeg tror ikke det, men det er umulig å svare sikkert uten en randomisert studie her også.
I studien som nylig er publisert, var det bare seks prosent av pasientene som ikke var i kontakt med tjenestene etter tre år.
– Dette er en pasientgruppe som er vanskelig å holde kontakt med, og vi ble overrasket over hvor få som glapp, sier Rugkåsa.
Hun legger til at det britiske helsevesenet har et mer intensivt oppsøkende apparat enn i Norge.
– Det er føringer i Norge på reduksjon av tvangsbruk, og en ny norsk rapport viste god effekt av pilot på ACT-team. Studien fra England kan tyde på at dersom vi har gode oppsøkende tjenester, trenger vi ikke tvang.

Powered by Labrador CMS