Guri Rørtveit sier at denne tildelingen vil være med på å styrke rekruttering av fastleger. Foto:

Guri Rørtveit sier at denne tildelingen vil være med på å styrke rekruttering av fastleger.

Foto:

10 millioner til Praksisnett: – Vi er svært glade

Det nasjonale nettverket PraksisNett skal styrke forskning i primærhelsetjenesten og får i 2023 støtte over statsbudsjettet med 10 millioner kroner.

– Dette er en satsing i tråd med statlige ambisjoner om å styrke forskning i primærhelsetjenesten, og vi er svært glade for denne tildelingen, sier prosjektleder og professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen, Guri Rørtveit i en pressemelding. 

Les også: Roper varsko om behov for forskning på allmennmedisin

PraksisNett er en infrastruktur for klinisk forskning i primærhelsetjenesten. I etableringsperioden 2018-22 har PraksisNett hatt 65 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet. I 2023 får PraksisNett støtte over statsbudsjettet med 10 millioner kroner, dersom regjeringen får det som de vil. 

Les også: – Legges PraksisNett på is blir det ikke oppfølging av pasientene

Mer kvalitet i forskningen

Det nasjonale nettverket består av nesten 500 fastleger som er knyttet til nettverkets fire regionale enheter. Til sammen dekker disse fastlegene rundt 10 prosent av Norges befolkning. En IT-del (Snow) gir fastlegene lister over egne aktuelle pasienter som kan bli forespurt om å delta i ulike studier. Mange pasienter er interessert i å delta i forskning.

– Primærhelsetjenesten står for halvparten av helsebudsjettene, men bare en liten andel av forskningen i helsetjenesten foregår her. Satsingen på PraksisNett er et ledd i arbeidet med å få mer og bedre kvalitet på forskningen i denne delen av helsetjenesten. Over 15 millioner konsultasjoner foregår hvert år hos fastlegen. Dette er et fantastisk utgangspunkt for utvikling av ny kunnskap som vi hittil har brukt altfor lite, fastslår Rørtveit.

Vil styrke rekrutteringen

Rørtveit sier videre at denne tildelingen vil være med på å styrke rekruttering av fastleger.

– Fastlegene har vært svært interessert i å delta, fordi de ønsker å utvikle fagfeltet sitt. Legeforeningen er også en aktiv støttespiller, og PraksisNett har fått internasjonal oppmerksomhet.

Partnere i PraksisNett er de medisinske fakultetene ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, NTNU og Universitetet i Tromsø, samt NORCE og Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Powered by Labrador CMS