HAR SVART: OUS har behandlet sakene mot tidligere personvernombud Heidi Thorstensen (t.v). På montasjen er også Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør ved OUS og varslerne Fridtjof Lund-Johansen og Olav Røise. Foto: Foto: OUS/Privat/Vidar Sandnes Montasje: Lasse Moe

HAR SVART: OUS har behandlet sakene mot tidligere personvernombud Heidi Thorstensen (t.v). På montasjen er også Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør ved OUS og varslerne Fridtjof Lund-Johansen og Olav Røise.

Foto: Foto: OUS/Privat/Vidar Sandnes Montasje: Lasse Moe

OUS mener tidligere personvern-ombud ikke har opptrådt kritikkverdig

Det har ikke fremkommet «kritikkverdige forhold» i noen av sakene i den omfattende varslersaken om personvern ved Oslo universitetssykehus (OUS) som ble meldt inn i fjor, slår sykehuset nå fast.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

I februar 2019 sendte 22 profilerte leger og forskere et skriftlig varsel til ledelsen ved OUS. I varselet hevdet legene at Heidi Thorstensen, som på det tidspunktet var både personvernombud og informasjonssikkerhetsleder, i en årrekke hadde opptrådt på en måte som rammet pasientsikkerheten ved sykehuset. Over 100 leger ved sykehuset ga sin støtte til varselet.

Over ett år senere har OUS nå sendt ut brev til varslerne med sin konklusjon i hver av en rekke enkeltsaker som ble trukket frem i varselet. Brevene som Dagens Medisin har fått innsyn i, er datert i mai og signert av HR-direktøren. Her avslutter sykehuset sakene.

– Det er gjennomført en juridisk vurdering av sakene og den viser at det ikke er funnet noe kritikkverdig i sakene, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth til Dagens Medisin.

Det er advokatfirmaet Haavind, på oppdrag fra sykehusledelsen, som har gransket varslene og utarbeidet så kalte faktumrapporter for hver sak. Bjørnbeth oppgir at sykehusets avgjørelser baserer seg på advokatfirmaets arbeid.

– Den juridiske vurderingen har ikke funnet noe kritikkverdig, og vi forholder oss til det.

Her kan du lese Dagens Medisins omtale av varselet fra 2019.

Ikke kritikkverdig

En rekke ulike saker ble løftet frem i varselet. Til tross for at det avvises i brevene fra OUS at det er snakk om kritikkverdige forhold etter sykehusets retningslinjer eller arbeidsmiljølovens bestemmelser, vedkjenner sykehuset i brevene blant annet tilfeller av lang saksbehandlingstid og uheldig opptreden.

I en av sakene heter det fra sykehuset at «Det må antas at det skal mye til for at lang saksbehandlingstid, uoversiktlig saksbehandling og dårlig kommunikasjon skal utgjøre kritikkverdige forhold». I en annen sak hvor det konkluderes med ikke kritikkverdige forhold, skriver sykehuset «vi vil likevel understreke at enkelte uttalelser og opptreden i denne saken var uheldig og ikke i tråd med den saksbehandling og service vi ønsker at rådgivende instanser ved sykehuset skal vise».

– Må klare dette bedre

Bjørnbeth oppgir at han ikke kjenner sakene godt nok i detalj til å uttale seg om hvor terskelen går for at noe skal regnes som et kritikkverdig forhold, men han viser til at sykehuset er opptatt å møte varslerne på best mulig måte.

– I og med at de har kommunisert dette på den måten som de gjør, så er det all grunn for oss til å se på hvordan vi har innrettet vår aktivitet. Det er en relativt kraftfull kommunikasjon å melde inn en så omfattende varslingssak, så vi må ta med oss det vi kan lære av denne saken. Vi bør klare dette på en bedre måte.

– Advokatfirmaet Haavind som har gransket saken er hyret inn av OUS. Kan varslerne ha tillit til at granskningen er gjennomført på en uavhengig måte?

– Det mener jeg de kan. Det var et ønske om at granskningen ikke skulle gjøres internt. Det har vi tatt hensyn til.

Etter at varselet var sendt inn ble det klart at rollene som personvernombud og informasjonssikkerhetsleder, skulle skilles ad og fordeles på to personer. Thorstensen har siden dette jobbet kun som informasjonssikkerhetsleder.

– Jeg er selvfølgelig glad for konklusjonene og at dette endelig er avsluttet. Resultatet er som forventet, sier Heidi Thorstensen til Dagens Medisin.

Les hele hennes kommentar om sakene her.

Skal møte varslere

I flere av brevene viser OUS til at sykehuset har jobbet med å «styrke ansvarssetting og rutiner i forbindelse med personvern.»

Bjørnbeth understreker at den juridiske vurderingen er en av flere prosesser sykehuset jobber med.

– En viktig del av kritikken gikk på at personvern og informasjonssikkerhet var samme instans i sykehuset. Der er det gjort en endring, det er nå delt opp slik at det er to ulike enheter i staben. Det har det vært viktig å få gjennomført, sier direktøren.

Han viser til at sykehuset skal jobbe med tilrettelegging for forskning, og at han har avtalt et møte med varslergruppen om dette.

– Vi er ikke ferdige med arbeidet med hvordan dette skal organiseres fremover for å møte forskerne på en bedre måte enn det de har opplevd frem til nå.  Der er vi i prosess og vi skal ha en diskusjon om dette videre for å finne gode ordninger slik at de føler at dette er en støtte for dem, mer enn at de føler seg motarbeidet.

– Må se helheten

– Jeg opplever at man ikke har gått inn i sakens kjerne. Jeg har forståelse for at de finner at det, på hvert enkelt punkt, ikke er et brudd ifølge arbeidsmiljøloven. Men man må se sakene i sin helhet og alle problemene som er meldt. Jeg mener det er lite gehør for det at så mange har hatt problemer, sier Fridtjof Lund-Johansen, som er en av personene bak varselet som ble sendt inn i fjor.

En annen av varslerne, Olav Røise, er opprørt over behandlingen saken har fått.

– Det er helt vilt. Dette er ikke et svar i det hele tatt – det er en bortforklaring. Jeg lurer på hvorfor de ikke kommenterer hoved-ankepunktet i saken, sier Olav Røise til Dagens Medisin.

Les hele intervjuet med Lund-Johansen og Olav Røise her.

Dagens Medisin har forsøkt å få en kommentar til saken fra overlegenes tillitsvalgt Aasmund Bredeli uten å få svar.

Powered by Labrador CMS