Professor Toralf Melsom og professor Bjørn Odvar Eriksen ved Universitet i Tromsø.
Professor Toralf Melsom og professor Bjørn Odvar Eriksen ved Universitet i Tromsø.

Har utviklet ny formel for å beregne nyrefunksjon

Forskere ved Universitet i Tromsø har vært med på å utvikle en ny metode for å beregne nyrefunksjonen.

Publisert Sist oppdatert

Den nye formelen ble i forrige uke publisert i en studie i New England Journal of Medicine. Den er utført sammen med forskere i European Kidney Function Consortium (EKFC).

– Ved å slå sammen data fra studier som har målt nyrenes funksjon nøyaktig, har vi nå utviklet en ny formel, forteller Toralf Melsom i en pressemelding.

Han er overlege og professor ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Universitetet i Tromsø (UiT)

– Hvorvidt den nye formelen vil erstatte dagens metode i Europa og kanskje globalt gjenstår å se, sier han.

Komplisert og tidkrevende

Melsom har sammen med UiT-professor Bjørn Odvar Eriksen organisert nyreundersøkelsen «The Renal Iohexol Clearance Survey» (RENIS), en understudie av Tromsøundersøkelsen. Det er resultater fra denne studien av tromsøværinger som er brukt for å utvikle den nye formelen.

Nyrefunksjonen, altså filtrasjonsevnen, måles ved den glomerulære filtrasjonsraten (GFR).

Gullstandarden for å måle GFR komplisert og tidskrevende, og dermed brukes det heller formler for å estimere GFR ut fra nivåer av avfallstoffene kreatinin eller cystatin C.

Estimert GFR er imidlertid unøyaktig, kan være svært misvisende hos enkeltpasienter, skriver UiT i pressemeldingen.

Store avvik

Dagens formel for å beregne nyrefunksjonen (CKD-Epi-formelen fra 2009) baserer seg på variablene kreatinin, kjønn, alder og rase.

Blant annet fordi rase er et misvisende begrep, ble det i 2021 utviklet en ny «rase-fri» formel som foreløpig bare er tatt i bruk i USA, skriver UiT.

– Studien vår viser at den vanlige CKD-Epi-formelen fra 2009 og den «rase-frie» formelen fra 2021 begge avviker fra den faktiske, målte nyrefunksjonen med mer enn 30 prosent hos cirka 20–25 prosent av de som ble undersøkt, forteller Melsom.

I praksis medfører dette et så stort avvik at disse formlene ikke skiller tilstrekkelig mellom en normal nyrefunksjon og en vesentlig nedsatt nyrefunksjon som ved nyresykdom, står det i pressemeldingen.

Bruker ikke rasevariabel

Den nye EKFC-formelen kan bruke enten kreatinin, cystatin C eller begge filtrasjonsmarkører samlet. Metoden er tilpasset populasjonen den brukes i (ved bruk av for eksempel europeisk referanse-nivå for kreatinin og cystatin C) men bruker ikke rasevariabelen, står det i pressemeldingen.

EKFC-formelen ble testet på personer med ulik nyrefunksjon og av ulik etnisitet, det vil si personer av europeisk, amerikansk og afrikansk opprinnelse.

– Med denne nye metoden feil-estimeres nyrefunksjonen hos betydelig færre pasienter. Med EKFC-formelen forekommer avviket på over 30 prosent kun hos 10–15 prosent av deltakerne i studien, noe som er klart bedre enn eksisterende formler, sier Melsom ifølge pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS