LAVERE TERSKEL: Unge med foreldre som tar mye Paracet eller Ibux, tyr lettere til slike reseptfrie medisiner enn tenåringer med foreldre som er mer tilbakeholdne med pillebruken. Illustrasjonsfoto: Thinkstock Foto:
LAVERE TERSKEL: Unge med foreldre som tar mye Paracet eller Ibux, tyr lettere til slike reseptfrie medisiner enn tenåringer med foreldre som er mer tilbakeholdne med pillebruken. Illustrasjonsfoto: Thinkstock Foto:

Tenåringer tar etter foreldrenes pillebruk

Norske forskere fant at det var en sammenheng mellom foreldres bruk av reseptfrie smertestillende legemidler og tenåringbarnas forbruk.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Også barn som ikke selv var plaget av hodepine tok til seg foreldrenes måte å bruke smertestillende på og fikk tilsynelatende en lavere terskel for å ta reseptfrie smertestillende. Christofer Lundqvist, sisteforfatter og UiO-professor

Konklusjonen er hentet fra en undersøkelse av 1140 par av teåringer/forelder, hvorav 646 av dem deltok i studien. Foreldrene ble telefonintervjuet, og både tenåringene og foreldrene svarte på spørreskjema.

Førsteforfatter av studien, som er innsendt til publisering, er Synva Nesheim Hasseleid.

De norske forskerne fant en sammenheng mellom foreldres bruk og unges bruk, selv om det ble justert for graden av smerte hos tenåringene. Sammenhengen var sterkest for de ungdommene som rapporterte minst hodepine.

– Også barn som ikke selv var plaget av hodepine tok til seg foreldrenes måte å bruke smertestillende på og fikk tilsynelatende en lavere terskel for å ta reseptfrie smertestillende, sier sisteforfatter og UiO-professor Christofer Lundqvist til Dagens Medisin.

– Siden vi vet at hodepine er det som mest driver inntak av reseptfrie smertestillende samtidig som et alt for hyppig inntak kan gi kronisk hodepine, såkalt medikament-overforbruks-hodepine, er dette en åpenbar risikofaktor. Konsekvensene kan være at unge mennesker senere i livet utvikler kronisk hodepine, delvis basert på en syn på medisiner og en atferd som de har lært av sine foreldre.

Kun for hodepine
Lundqvist forteller at de smertestillende legemidlene som er brukes stort sett er Paracet (paracetamol) og Ibux (ibuprofen).

– Disse medisinene er jo også lett tilgjengelige i butikken rundt hjørnet. Jeg tenker at farene ved overforbruk er helsetjenestens og skolehelsetjenestens oppgave å informere om, kommenterer Lundqvist.

Studien fant ellers en sammenheng mellom bruk av reseptfrie smertestillende medisiner og hodepine, men ikke mellom bruk av disse legemidlene og annen somatisk smerte. Kvinner og tenåringsjenter brukte mer av slike legemidler enn menn og tenåringsgutter.

Resultatene ble lagt frem på Nevrodagene mandag, og ble kåret til dagens beste posterpresentasjon.

Flere forgiftninger
Nylig viste Folkehelseinstituttet til en økning av forgiftning etter bruk av paracetamol.

I fjor hadde Giftinformasjonen 1667 henvendelser der paracetamol ble registrert som hovedvirkestoff. Godt over 200 av henvendelsene gjaldt unge jenter, og ifølge Folkehelseinstituttet er antallet slike forgiftninger økende. For 170 av tilfellene ble jentene anbefalt å oppsøke sykehus.

Powered by Labrador CMS