Kjønnsforskjeller ved tarmkreftscreening

Effekten av screening med sigmoidoskopi for tarmkreft er dårligere for kvinner enn for menn.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Forekomsten av tarmkreft ble signifikant redusert for menn som hadde gjennomgått sigmoidoskopiscreening uavhengig av alder, mens det samme bare gjaldt kvinner yngre enn 60 år.

Store randomiserte studier
Det finner forskere av en metaanalyse av tre av de fire største randomiserte studiene i verden på sigmoidoskopi-screening, deriblant en norsk studie.

Øyvind Holme, postdoc ved Universitetet i Oslo og overlege ved Sørlandet sykehus, Kristiansand har ledet gruppen av forskere fra Norge, Italia og USA. Resultatene er publisert i BMJ.

Etter en krevende diskusjon, sa Prioriteringsrådet i fjor høst ja til et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft med oppstart tidligst i 2019. I løpet av året tar regjeringen endelig beslutning.

Les også: Går innfor tarmkreftscreening

Betydning for screening i Norge
Funnene bør få betydning for hvilke metoder som skal brukes og hvilke aldersgrupper som skal inviteres til en eventuell screening, mener Holme.

– Kan hende bør vi velge ulike metoder for kvinner og menn, eller finne en annen metode for begge kjønn. Men det må vurderes om det er riktig å tilby ulike undersøkelsesmetoder i en screening-sammenheng.

– Noe av det viktigste med studien vår er at alle screeninganbefalinger hittil har vært gitt uten å ta hensyn til eventuelle forskjeller i effekt basert på alder og kjønn. Nå viser vi at ved screening med sigmoidoskopi må vi ta hensyn til dette, og spørsmålet er om også må ta hensyn til det ved andre metoder. Det er kjønnsforskjeller, og dette må det forskes videre på. Vi må i hvert fall ikke bruke en screeningmetode som ikke virker, sier Øyvind Holme til Dagens Medisin.

Flere mulige forklaringer
Tarmkreftsvulster forekommer i enten distale delen av tarmen, det vil si den ytterste delen som blir undersøkt ved sigmoidoskopi, eller i den innerste delen, den proksimale. Lokaliseringen av svulstene kan være én av forklaringene på ulik effekt av screening hos menn og kvinner, ifølge Holme.

Han forteller at da forskerne så på kontrollgruppen, de som ikke ble screenet, fant de at forekomsten av kreft innerst i tarmen økte med stigende alder og at dette var spesielt uttalt hos kvinner.

– Dette kan være noe av forklaringen kjønnsforskjellene. En annen mulig forklaring kan være at det ikke er sikkert at det er den samme koblingen mellom funn innerst og ytterst i tarmen hos menn og hos kvinner. Det kan også være andre typer polypper hos kvinner enn menn. Videre vet vi at kvinner er vanskeligere å undersøke, men vi fant ikke i studien vår at dette kunne forklare forskjellen i screening-effekt.

Tallene fra den nye studien indikerer at det ikke bør screenes med sigmoidoskopi hos kvinner over 60 år.

– Hos menn derimot, er sigmoidoskopi en god metode også hos eldre. Det er sannsynligvis fornuftig å starte screening ved 55 års alder da forekomsten av kreft begynner å stige.

– Skiller de norske dataene seg fra de amerikanske og italienske dataene?

– Nei, det er fascinerende at vi finner de samme trendene. Da vi publiserte de norske resultatene for to år siden, fant vi kjønnsforskjeller, men materialet var for lite til at det hadde styrke til å kunne påvise signifikante forskjeller. Ved å samarbeide med italienske og amerikanske forskere har vi nå data på nesten 300.000 personer i alderen 50-74 år som er fulgt opp i 10 til 12 år.

Økende forekomst hos kvinner
I 2015 fikk 1535 kvinner og 1400 menn tarmkreft. Det viser tall fra Kreftregisteret. Antallet for kvinner er det høyeste som noen gang er registrert i Norge.

– Forekomsten blant kvinner i Norge øker mest i hele verden, sier Holme.

Tykktarmskreft er nylig blitt anslått til å være den kreftformen i Norge som er dyrest å behandle, og tarmkreftbehandling koster ifølge Kreftregisteret om lag 1,6 milliarder kroner årlig.

Powered by Labrador CMS