INNOVASJON: Termobagen for nedkjølte pasienter som blir brukt her, er en av de fire helseinnovasjonene som har blitt hedret med DOGA-merket for design og arkitektur. Foto: Thermosaver
INNOVASJON: Termobagen for nedkjølte pasienter som blir brukt her, er en av de fire helseinnovasjonene som har blitt hedret med DOGA-merket for design og arkitektur. Foto: Thermosaver

Fire helseinnovasjoner får pris

En løsning for nødsamtaler med video og en termobagg som redder nedkjølte pasienter, er blant helseinnovasjonene som nå har fått DOGA-merket for design og arkitektur.

Publisert Sist oppdatert

Et smittesporingsverktøy for kommuner og en tjeneste som gjør det mulig å bli hjemme hvis man trenger behandling med intravenøs antibiotika, har blitt hedret med den samme prisen, skriver Design og arkitektur Norge (DOGA) i en pressemelding.

Nødsamtaler med video

Inntil nylig har de som tar imot nødsamtaler bare kunnet forholde seg til det de hører. Nå kan imidlertid flere operatører ta imot video også, med en løsning Noa Ignite har utviklet.

Løsningen er foreløpig tatt i bruk ved Vestre Viken, Innlandet, Sørlandet, Vestfold-Telemark og Oslo AMK.

Den ble utviklet på oppdrag fra Vestre Viken AMK.

Ifølge DOGA gjorde systemet det mulig å unngå 172 utrykninger med ambulanse og 24 utrykninger med luftambulanse mellom januar og september i fjor. Løsningen fungerer slik at innringeren får en lenke via tekstmelding, som åpner en kryptert videosamtale med operatøren.

Varmebagg erstatter tepper og luer

En annen nyvinning som har blitt hedret med pris, er en varmebagg for nedkjølte pasienter.

SINTEF og Haukeland universitetssykehus har samarbeidet om hypotermiforskning i en årrekke. De fant ut at etatene og organisasjonene som behandler nedkjølte pasienter, benytter en myriade av utstyr som tepper, luer og bobleplast.

DOGA skriver at de løsningene beskytter for dårlig, og at det derfor ble satt i gang et forskningsprosjekt som munnet ut i selskapet Thermosaver.

Thermosaver har utviklet en varmebagg kalt Thermosaver Hypothermic Rescue Bag, som ble lansert i fjor i både Europa, Asia og Canada. Selskapet har også inngått avtale med politi, sivilforsvar og forsvar i Norge, Sverige og Danmark.

Aktører som Røde Kors, Norsk Luftambulanse, Forsvarets spesialstyrker og Redningsselskapet deltok i utprøvingen av forskjellige løsninger.

Lar pasienter velge bort sykehus

De som har behov for intravenøs antibiotikabehandling, må vanligvis være innlagt mens behandlingen pågår.

Siden i fjor sommer har imidlertid Kristiansund sykehus prøvd ut å la pasienter være hjemme under behandlingen, dersom de ønsker det og i samråd med behandlende lege. Pasientene som velger å være hjemme, får med seg medisinposer og en bærbar, elektronisk håndpumpe hjem. De får opplæring i å bruke utstyret og følges opp av hjemmetjenesten.

Både Helse Møre og Romsdal og SINTEF har vært involvert i prosjektet. Og pasienter, pårørende og ansatte har deltatt gjennom hele prosjektet. Underveis i prosessen har tjeneste- og systemdesignere gjort et stort antall intervjuer med pasientene, om hvordan de opplevde pasientforløpet sitt.

Nytt verktøy for smittesporing

Da covid-19 kom til Norge i mars 2020, manglet kommunene gode verktøy for smittesporing. Noen brukte regneark, andre måtte ty til penn og papir i kampen mot viruset.

Dette bestemte kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel seg for å gjøre noe med. Sammen med IT-kyndige venner stiftet han Remin bare uker etter at pandemien rammet landet. Målet var å hjelpe kommunene med å takle den kommende smittebølgen.

Byrået Deepinsight ble hentet inn for å hjelpe til med koding, lagring og sikkerhet, mens Behalf etter hvert fikk jobben med å ivareta design, interaksjon og brukervennlighet.

Under pandemien ble verktøyet tatt i bruk av 220 kommuner, og DOGA skriver at det har gjort førstelinjetjenesten i kampen mot viruset mye mer effektiv.

Juryen mener prosjektet viser eksemplarisk bruk av interaksjons- og tjenestedesign til et samfunnsnyttig formål.

Powered by Labrador CMS